c

Grønt Punkt

Skanska Norge er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge AS. Dette innebærer at vi stiller krav til våre leverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge AS slik at de tar ansvar og betaler vederlag for den emballasjen de benytter på våre prosjekter.

Hvorfor Grønt Punkt Norge?

Ordningen med innsamling og gjenvinning av plastemballasje, drikke- og kartongemballasje er basert på prinsippet om at "forurenser betaler". Det betyr at bedrifter som importerer emballasje eller emballerte varer, eller som benytter emballasje i forbindelse med egen vareproduksjon, betaler et emballasjevederlag i tråd med den mengden emballasje de importerer eller bruker.

Grønt Punkt Norge er opprettet for å drifte denne ordningen og på den måten sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av returordningene for emballasje, slik de har forpliktet seg til gjennom bransjeavtaler med myndighetene. Ordinære renovasjonskostnader som betales av bedrifter dekker ikke utgiftene forbundet med gjenvinning av emballasje. Det er selskapene Plastretur AS og Norsk Returkartong AS som faktisk utfører innsamling og gjenvinning.

Ved å kreve av våre leverandører at de er medlem i denne ordningen, er Skanska med på å redusere antall "gratispassasjerer" i ordningen og bidra til at kostnadene knyttet til retur og gjenvinning av emballasje fordeles på en rettferdig måte.

Les mer om Grønt Punkt Norge