c

Skanska Teknikk

Skanska Teknikk består av et av entreprenørnæringens sterkeste teknologiske fagmiljø. Her jobber det spesialrådgivere innen blant annet klima og energi, konstruksjon, betongteknologi, bygningsfysikk, VR- og AR-teknologi og BIM.

Dam Viddalsvatn
1 / 4
KlimaOgMiljo_DSCF3986
2 / 4
RV 3
3 / 4
Dam Viddalsvatnv 1
4 / 4

Som selskapets egen rådgivningsenhet leverer Skanska Teknikk råd, løsninger og tjenester direkte til Skanskas prosjekter. Hovedtyngden av arbeidet er knyttet til prosjektering i tidlig- og gjennomføringsfase i Skanskas prosjekter, men Teknikk driver også med utviklingsarbeid og bransjesamarbeid på vegne av selskapet.

Skanska har en målsetning om å være et foregansselskap innen bærekraft og innovasjon, og Skanska Teknikk skal være en sentral bidragsyter i denne måloppnåelsen. Fagmiljøet er anerkjent både internt og eksternt som et unikt og sterkt teknologisk rådgivermiljø i norsk byggenæring, og har demonstrert evnen til å skape de gode løsningene i tett samarbeid med selskapets kunder og prosjekter over hele landet.

Ved å kun jobbe for én entreprenør, og over lang tid jobbe med Skanska som eiendomsutvikler, har Skanska Teknikk mulighet til å jobbe langsiktig med utvikling av løsninger, målsetninger og praktisk gjennomførbarhet. Rågivermiljøet kommer tett på produksjon og har god forståelse av byggbarhet, men har samtidig stor mulighet til å legge føringer for entreprenøren før de setter i gang produksjonen. Dette er noe av nøkkelen i innovasjonsarbeidet til Skanska og Skanska Teknikk.

Skanska Teknikk er organisert i fire avdelinger med flere fagfelt:

 • Konstruksjon, geoteknikk og betongteknologi
 • BIM&VDC
 • Miljø og klima
 • Installasjoner, energi og bygningsfysikk

Utvalgte prosjekt:

Nydalen Vertikal

Nydalen Vertikal er et storslått miljøprosjektet som skal bygges i et samarbeid med Snøhetta, og vil bli Nydalens mest spektakulære bygg. Skanska Teknikks spisskompetanse vært helt avgjørende i å utforme banebrytende løsninger.

Byggherre: Avantor

Arkitekt: Snøhetta

Beliggenhet: Nydalen, Oslo

Ferdigstillelse: 2023

Nydalen vertikal blir et toppmoderne miljøbygg som vil romme boliger, kontor og serveringssteder. Prosjektet består av to tårn, ett på 18 etasjer og ett på syv, pluss kjeller. Det totale arealet er 11 200 m2.  Prosjektets skyhøye klima- og miljøambisjoner, kombinert med den spektakulære arkitekturen, gjør at bygget blir et landemerke i Oslo. Skanska Teknikk har vært tungt involvert i prosjektet siden 2016, helt fra idéstadiet og gjennom hele samspills- og produksjonsfasen

I dette prosjektet har Skanska Teknikks spisskompetanse vært helt avgjørende. Det er drevet innovasjon parallelt med utvikling av prosjektet. Dette nybrottsarbeidet bidrar til å redusere klimafotavtrykket til bygget. Blant de banebrytende løsningene er det særlig tre som utmerker seg.

 • Bygget skal driftes uten behov for kjøpt energi til varme, ventilasjon eller kjøling. Energien til dette kommer fra en kombinasjon av solceller og Skanskas egenutviklede Low-Ex gulvvarmesystem, energibrønner og spesialbygde varmepumper.
 • Kontorlokalene i bygget skal ikke ha et mekanisk ventilasjonsanlegg, og det har ingen ventilasjonsaggregater eller -kanaler. Bygget ventileres ved at luft slippes inn og ut gjennom luker i fasaden som åpner og lukker seg i et avansert samspill basert på temperatur og vindforhold. Dette fører til redusert energiforbruk, lavere kostnader og godt innemiljø. Det blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig ventilasjon.
 • Bygget er også et FutureBuilt-forbildeprosjekt som innebærer at det skal utforske og ta i bruk nye arbeidsmåter, konsepter, teknologier og produkter. Det skal oppnås arkitektur og byrom av høy kvalitet med fremtidsrettede løsninger som skal redusere klimagassutslippene med 50 % i forhold til et sammenlignbart, konvensjonelt bygg. Kontorlokalene skal også sertifiseres til BREEAM-NOR Excellent-nivå, mens boligene skal sertifiseres til BREEAM-NOR Very Good.

Utover klima- og miljøambisjonene, vil bygget bidra til å skape et levende byrom i Nydalen, med mye aktivitet på gateplan og en nyskapende, særegen arkitektur. Det blir restaurant og serveringssteder i 1. og 2. etasje, mens 3. til 7. etasje blir kontorlokaler. De øvrige etasjene vil være leiligheter og på taket av de to tårnene vil det bygges felles takterrasser med panoramautsikt over Oslo. Det er til sammen 41 leiligheter med varierende størrelse fra 45 til 142 kvadratmeter.

Skanska Teknikk har levert rådgivertjenester knyttet til:

 • Energiforsyning
 • Energieffektivisering
 • Bygningsfysikk
 • Konstruksjonsteknikk
 • Geoteknikk
 • BREEAM-sertifisering
 • Klimagassberegning
 • Materialrådgivning
 • BIM
 • VDC