c

Skanska Teknikk

Skanska Teknikk består av entreprenørnæringens sterkeste teknologiske rådgivningsmiljø. Her jobber det spesialrådgivere innen blant annet klima og energi, tekniske installasjoner, konstruksjon, betongteknologi, bygningsfysikk, VR- og AR-teknologi og BIM.

Betongteknologi

Vi har et av Norges ledende kompetansemiljø innen betingteknologi, og bidrar inn i Skanskaprosjekter innen blant annet miljøbetong, herdeteknologi og spesielle konstruksjoner, støpetenikk og betongrehabilitering.

BIM

Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) reduserer rikisko, automatiserer og effektiviserer, skaper bedre samarbeid og gir bedre kvalitet på sluttproduktet i våre prosjekter. I Skanska Teknikk jobber det spesialrådgivere med spisskompetanse på bruk av BIM.

Klima, energi og bygningsfysikk

Her finner du Norges mest komplette kompetansemiljø innen utvikling av bærekraftige, grønne løsninger, klima-, energi- og miljørådgivning, livsløpsvurderinger, byggeteknikk og bygningsfysikk. Spesialrådgiverne bidrar inn i Skanskas prosjekter og sørger for at vi leverer grønne og bærekraftige prosjekter, både i bygg og anlegg. 

Konstruksjon

Konstruksjonsavdelingen i Skanska Teknikk er Skanska Norges kompetansesenter for konstruksjonsteknikk, geoteknikk, fundamentering og peleløsninger. Vi støtter alle faser av prosjektgjennomføringen i Skanska, fra idé-/skissestadiet til detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden.

ITB, VVS og elektro

Rådgiverne i ITB, VVS og elektro utgjør Skanskas tverrfaglige rådgivningsavdeling for installasjoner innen blant annet integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, ventilasjon og klimainstallasjoner, elkraft og teletekniske installasjoner.