c

Rehabilitering

Rehabilitering puster nytt liv i gamle bygg og transformerer dem til moderne lokaler tilpasset dagens energi- og miljøkrav, med lavere klimafotavtrykk enn å bygge nytt. I Skanska har vi samlet spisskompetansen i en spesialisert avdeling.

St
1 / 4 Rehabiliteringen er i gang på St.Olavsplass 5
U2_Rebel_Skanska_MHW09080
2 / 4 Universitetsgata 2/Rebel
KarenslystAlee_1214_MHW06580
3 / 4 Karenslyst Alee 12-14
skanska-rehab-7348
4 / 4 Høyblokka rehabiliteres i regi av Skanska

Region Oslo Næring har hatt en satsing på dette fagfeltet over tid, og vunnet flere større prosjekter. Skanska Norge øker nå fokuset på rehab-markedet ytterligere, og har opprettet et nytt distriktskontor for rehabilitering, ombygg og tilbygg (DK ROT) i Oslo.

To av prosjektene i Skanskas portefølje er totalrehabilitering av Høyblokka i regjeringskvartalet for Statsbygg – og St Olavs plass 5, som totalrehabiliteres for Entra. Vegg i vegg med St Olavs plass 5 har vi også rehabilitert Universitetsgata 2 (Rebel) for Entra. Vi er også i gang med full oppgradering av Karenslyst Allé 12-14 på Skøyen, der NorgesGruppen flytter ut i 14 måneder – før de kommer tilbake til et fullstendig fornyet hovedkontor sommeren 2022. 

Denne siden ble sist oppdatert: 01.03.2022