c

Muligheter for lærlinger

I Skanska kan du søke om lærlingplass i både bygg- og anleggsvirksomheten vår, og vi tar inn lærlinger over hele landet. Her finner du informasjon du trenger for å søke om lærlingplass i Skanska.

Skal jeg velge bygg eller anlegg i Skanska?

Skanska har både bygg- og anleggsvirksomhet.

I vår byggvirksomhet bygger du for eksempel boliger, kontorbygg og sykehus. Du er tilknyttet et av våre distriktskontor og jobber på prosjekter i nærheten. Du reiser altså hjem når arbeidsdagen er over.

I anleggsvirksomheten bygger du for eksempel veier, broer, kraftstasjoner og tunneler. Du reiser rundt der jobbene er, og bor på brakke de ukene du er på arbeid. På brakken jobber det kokker som sørger for mat og rene rom. I anleggsvirksomheten jobber du vanligvis turnus etter en 12-9 ordning. Det vil si at du jobber i 12 dager og har ni dager fri.

Hvordan søker jeg læreplass?

Vil du bli lærling i bygg eller anleggsenhetene våre, kan du kontakte en av våre kontaktpersoner for lærlinger - de vil gjerne høre fra deg!

Her finner du alle våre kontaktpersoner for lærlinger i Skanska Bygg.

Her finner du alle våre kontaktpersoner for lærlinger i Skanska Anlegg.

Hvem får læreplass i Skanska?

Vi tar inn lærlinger i tømrer- og betongfagene, vei- og anleggsfag, asfaltfag samt elektrofaget, fjellarbeidsfag, anleggsmaskinførerfag og anleggsmaskinmekanikerfag.

De fleste av våre lærlinger har utdanningsrett. De kommer direkte fra videregående skole for å ta to års læretid i Skanska. Vi gir imidlertid også mulighet for læreplass for voksne som er over 21 år.

Også de som ikke har gjennomført relevant videregående opplæring kan søke læreplass hos oss. Det er mulig å få læreplass uten å ha fullført VG1 bygg- og anleggsteknikk og VG2 anleggsteknikk eller byggteknikk. I slike tilfeller vil læretiden trekke seg over flere år, og du må gjennomføre den teoretiske opplæringen når det gis tilbud om dette ved en videregående skole der du bor.

Dersom du ønsker mer informasjon om denne måten å bli lærling på, kontakt ditt nærmeste opplæringskontor.

Hvordan er det med lønn og andre goder?

Hos oss får du lønn i henhold til tariffavtalene for de enkelte fag. Det er også mulig å få støtte til førerkort kl. B og husleietilskudd – du avklarer med din leder om dette er aktuelt for deg.

Hvordan ser læreperioden ut?

Du vil bli en del av et lag og får din egen fadder som følger deg opp i det daglige. Oppfølgingen sikrer deg den varierte praksisen og innføringen i faget i henhold til læreplanen.

I tillegg vil du bli fulgt opp av en personalmedarbeider og av Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til Opplæringslova.

Du avlegger en fag-/eller svenneprøve. Før den avlegges får du beskjed om du blir fast ansatt i Skanska etter læretiden. Det er ingen automatikk i at du blir ansatt hos oss etter endt læretid, men vi ønsker selvfølgelig at dyktige fagfolk blir hos oss etter at fagprøven er bestått.
Alle lærlinger blir invitert på lærlingetreff i løpet av læretiden.