c

Kontaktpersoner for lærlinger i Anlegg

Skal du søke lærlingplass i Skanska innenfor anleggsvirksomheten vår? Da kan du kontakte en av personene på denne siden. Kontaktpersonene er merket med geografisk ansvarsområde.

Betongfag (Skanska: Industri, Bro og Marine)

Anniken Schaug Øverby

Geografisk område: Hele landet

Fjellarbeidsfag, anleggsmaskinfører, anleggsmaskinoperatør, elektrofag (Skanska: Samferdsel og Energi)

Rikke Width Skram

Geografisk område: Hele landet

Anleggsmaskinfører, vei- og anleggsfag (Marthinsen & Duvholdt)

Terese Auby

Geografisk område: Oslo-området

Fjellarbeidsfag, anleggsmaskinfører, anleggsmaskinoperatør, vei- og anleggsfag (Vassbakk & Stol)

Leif Jakobsen

Geografisk område: Rogaland og Hordaland