c

Skanska jakter næringstomter i Oslo

Vi er på offensiven i Oslo: Nå søker vi i Skanska Næringseiendom nye tomter, prosjekter og partnere både i sentrum og ved andre knutepunkter.

Administrerende direktør Synnøve Lyssand Sandberg i Skanska Næringseiendom

– Skanska Næringseiendom er i en sterk posisjon om dagen, og vi ønsker i utvide porteføljen med nye og ulike prosjekter, sier Synnøve Lyssand Sandberg, administrerende direktør i Skanska Næringseiendom.

– Vi er spesielt interessert i tomter eller eiendommer ved Lysaker, Skøyen, Nydalen, Storo og Majorstuen, for å nevne noen eksempler – men Oslo sentrum er også aktuelt for oss.

Store ambisjoner og solide ressurser

Vi er nå i ferd med å fylle de siste plassene i det nye kontorbygg Parallell på Løren, som er Norges første Well-presertifiserte bygg – med spesielt vekt på inneklima, lys og arbeidsmiljø, og er i full sving med utvikling av flere nye prosjekter.

– Det er mye som skjer allerede, og vi har store ambisjoner og solide ressurser til å utvide porteføljen vår betydelig framover, fastslår Sandberg. Sammen med investeringssjef Audun Lyngstad er hun dermed på jakt etter både urbane rehab-prosjekter, attraktive utviklingseiendommer og mulige joint venture-partnerskap.

 

Synnøve Lyssand Sandberg og Audun Lyngstad i Skanska Næringseiendom er på offensiven i Oslo: Nå søker vi nye prosjekter og nye samarbeidspartnere for å utvide porteføljen

 

Ingen finansieringsforbehold

– Vi er en trygg og pålitelig partner og opererer ikke med finansieringsforbehold, noe som gir oss større handlefrihet og økt trygghet for gjennomføringsevne, påpeker Lyngstad.

– Vår strategi er å utvikle bærekraftige og fleksible kontorbygg - å skape fremtidens arbeidsplasser. Vi jobber sammen med ledende arkitekter og en ambisiøs entreprenør for å utvikle varige og lønnsomme kvalitetsbygg med lave klimaavtrykk. Og i vår del av verdikjeden er vi en stabil, langsiktig aktør som har erfaring fra mange ulike prosjektmodeller.

Skanskas eget hovedkontor i Sundtkvartalet ved Akerselva er et godt eksempel på et joint venture-samarbeid.

– Her jobbet vi tett med Entra for å kombinere ny og eksisterende bebyggelse på en fin måte, i et prosjekt som fungerer svært godt i dag. Vi har også muligheten til å starte prosjekter på spekulasjon, slik vi gjorde på blant annet Workplace Oo på Storo, som er hovedkontor for Helsedirektoratet. Det at vi kan igangsette prosjekter uten forhåndsutleie gir oss fleksibilitet i timingen av våre prosjekter. Workplace Oo ble fylt opp med gode leietakere og ble et vellykket prosjekt der både leietakerne og de nye eieren er fornøyde, sier Audun Lyngstad.

 

Utviklingen av Østre Aker vei 25 på Økern gjøres i nært samarbeid med de andre aktørene i området – for å bidra til en fremtidsrettet og mangfoldig byutvikling i området

 

Utvikler med høye ambisjoner

– I Skanska har vi et felles motto – «Vi vil mer» – som er et svært dekkende uttrykk for vår posisjon og våre verdier, sier Synnøve Lyssand Sandberg.

– Vi vil ikke bare øke vår business i Oslo og differensiere porteføljen, men vi vil gjøre dette ved å utvikle fremtidsrettede, klimavennlige og lønnsomme prosjekter med høy standard. Vi miljøsertifiserer alle våre prosjekter til nivået BREEAM-NOR Excellent etter den nye og mer krevende standarden, og vi har med oss egen entreprenør som ligger helt i front med et meget sterkt, internt rådgivningsmiljø.

Skanska Norge har opprettet en egen avdeling i Oslo for rehabiliteringsprosjekter, og er i full sving med totalrehabilitering av høyblokka i Regjeringskvartalet.

 

Pilar på Helsfyr er utviklet i samarbeid med Grape Architects og blir et meget klima-ambisiøst prosjekt: Det eksisterende bygget i tegl og betong blir ombrukt i størst mulig grad, og påbygges med nye etasjer i massivtre og betong

 

Rehab blir viktigere fremover

– Dette er et fagfelt som vil endre seg i årene som kommer, og som eiendomsutviklere ser vi et stort potensiale her. Vi skal over til en langt mer miljøvennlig bygningsmasse, og det kan ikke skje bare gjennom nybygg. Derfor har vi spisskompetanse i eget hus på å forvandle gamle bygg til topp moderne, svært energieffektive bygg som reduserer klimafotavtrykket til både oss og våre leietakere, påpeker Sandberg.

– Dette gjør at vi også har det som skal til for løse de litt mer krevende rehab-prosjektene, som vi synes er ekstra spennende!

 

I Tingstuveien 31 på Skøyen vil vi utvikle et kontorbygg med høye miljøambisjoner i et av Norges mest attraktive kontorområder. Når Fornebubanen står ferdig, vil adkomsten til stasjonen gå gjennom dette nybygget

 

Som spesialist på næringseiendom i hovedstaden, er byutvikling et viktig perspektiv for oss i Skanska.

– Det er en viktig del av alt vi gjør. Våre bygg skal alltid bidra til å løfte og utvikle hele nabolaget, blant ved å skape et levende bygulv og koble seg til omgivelsene på en god måte. Her er Tingstuveien 31 på Skøyen et eksempel hos oss. Adkomsten til stasjonen på Fornebubanen vil gågjennom vårt bygg. På Skøyen er det mange aktører med til dels ulike interesser. Vår styrke er å få de ulike interessene til å spille godt sammen, sier Synnøve Lyssand Sandberg.

 

Skanska er en sentral aktør i fornyelsen av Økern: Kontorbygget som Skanska Næringseiendom nå utvikler i Østre Aker vei 25 ligger 500 meter unna det ferdigstilte Parallell-bygget på Løren, og 200 meter unna det nye boligprosjektet til våre kollegaer i Skanska Eiendomsutvikling

 

Samarbeider tett med nærmiljøet

– Også på Helsfyr og i Østre Aker vei jobber vi bevisst med nabolaget rundt de nye prosjektene våre. På Økern er vi ikke bare med i områdeforumet, vi har også kolleger i Skanska som utvikler nye boliger et steinkast unna. Det er viktig for oss å se helheten i nabolagene der vi bidrar til utviklingen, for å sikre at våre fremtidige leietakere ikke bare får et attraktivt bygg, men et attraktivt nærmiljø.

Når Sandberg og Lyngstad nå er ute på offensiven i markedet, har de et sterkt lag i ryggen.

– Når du gjør en avtale med oss, møter du et sterkt og godt sammensatt team, sier Synnøve Lyssand Sandberg med ettertrykk.

Et sterkt lag med lang erfaring

– Vi har to svært kompetente prosjektsjefer med bakgrunn fra entreprenørsiden, vi har en leasing manager med innsikt og solid bransjeerfaring fra Entra og Oslo Areal – og som investeringssjef har Audun lang erfaring fra både eiendom, bank og finans, sier Sandberg.

Selv har hun fartstid som leder i både eiendom, prosjektutvikling og byutvikling, og trekker fram internasjonale krefter som en annen styrke.

 

Investeringsjef Audun Lyngstad i Skanska Næringseiendom har et sterkt, internasjonalt fagmiljø i ryggen når han vurderer nye prosjekter og nye løsninger.

 

Henter kunnskap fra hele verden

– Som en del av et internasjonalt konsern, så har vi også tilgang på svært mye kompetanse og innsikt fra et stort spenn av ulike prosjekter. Det kan handler om å transformere hele bydeler, slik vi for eksempel har gjort i Stockholm, eller om å kombinere boliger og kontorbygg i tett samarbeid med grunneiere og myndigheter – slik vi har gjort i Boston.

Uansett prosjekt, kan samarbeidspartnerne våre føle seg trygge på at samarbeidet med entreprenøren er bunnsolid.

– I Skanska Norge har vi en entreprenør som har svært god innsikt i prisutviklingen, og som kobles inn så tidlig at vi finner de beste og mest kostnadseffektive løsningene, konstaterer Audun Lyngstad. 

– Samarbeidet med entreprenøren er nært og transparent, med full åpenhet og oversikt hele veien. Resultatet er et svært godt samarbeid der vi klarer å hente ut synergieffektene. Dette er noe av hemmeligheten bak at Skanska Commercial Development Nordic har levert sterke resultater i år etter år. Det kommer også våre partnere til gode.

Denne siden ble sist oppdatert: 01.02.2023