c

Våre samarbeidsformer

Et godt samarbeid kommer alle til gode – deg som kunde eller underentreprenører, og oss i Skanska. Hvert år gjennomfører Skanska flere tusen prosjekter rundt i verden gjennom ulike samarbeidsformer. Her kan du lese om samarbeidsformene OPS og JV.

Offentlig Privat Samarbeid - OPS

Skanska er verdensledende innen området Offentlig Privat Samarbeid (OPS). For mange prosjekter vil konseptet innebære økt forutsigbarhet og en rekke økonomiske fordeler for kunder, skattebetalere, brukere og utbyggere.

OPS er en samarbeidsform som bygger på et nært samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Det innebærer at Skanska tar helhetsansvaret for finansiering, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av store prosjekter som veier, sykehus, skoler, flyplasser og annen infrastruktur i en lengre periode. OPS modellen gir betydelig incitament til å holde tid- og kostnadsplan, fremme innovative løsninger og stort fokus på livssyklus og at den infrastrukturen som bygges er tilgjengelig og holder avtalte kvalitetskrav. Ved bruk av OPS som gjennomføringsmodell involveres hele leverandørkjeden tidlig i et tverrfaglig samarbeid, og deres kompetanse benyttes i utvikling og gjeninnføring av prosjektet.

Se noen av våre OPS - prosjekter:

Joint Venture Partnersamarbeid – JV

Et JV-samarbeid innebærer at det inngås en juridisk økonomisk samarbeidsavtale i fellesskap med to eller flere parter, og er en god løsning i store, komplekse prosjekter.

Det innebærer et strukturert og tett samarbeid der begge/alle parter jobber mot det samme målet. Flere av prosjektene vi i Skanska har levert, har vært et resultat av et Joint Venture-samarbeid.