c

Veitvet skole

  • Skisse av skolen sett fra vest
  • Skisse av skolen sett fra nord

Nye Veitvet skole skal huse 840 elever fra 1. til 10. trinn. Totalt areal ca 11 500 kvm (BRA). I tillegg til undervisningsarealene skal det oppføres en flerbrukeshall integrert i bygget. Hallen skal benyttes til idrettsformål også utenom skolens åpningstid. Det etableres et utvendig idrettsanlegg og et nytt klubbhus i tilknytning til dette.

Det blir en moderne og funksjonell skole, hvor elevenes læring og trivsel settes i fokus. Det tilrettelegges også for at skolen brukes av nærmiljøet til ulike aktiviteter utenom undervisningstiden.

Skolen bygges som passivhus og vil følgelig ha svært lavt energibruk. Materialvalg og planlegging av byggeprosessen er gjort med tanke på å oppnå opp mot femti prosent reduksjon av klimagasser sett i forhold til lignende referanseprosjekter.

Prosjektet gjennomføres etter OPS-modellen, som innebærer at Skanska både utvikler, bygger og drifter skoleanlegget de neste 25 årene.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading
Se flere Skanska-prosjekter rundt om i verden på www.skanska.com/projects