c

Veitvet skole

Tilleggsinformasjon

OPS betyr at det er Skanska som finansierer utbyggingen. Det er inngått avtale om at Oslo kommune leier skolen de neste 25 årene. I leieperiden er det Skanska som sørger for vedlikehold og drift av skoleanleggene, gjennom en driftsavtale. Etter 25 år skal driftsavtalen reforhandles. Dersom kommunen ønsker å fortsette leieforholdet er det mulig med en 15 års forlengelse. Når leieperioden er over, overtas skolen av Oslo kommune til nedskrevet verdi.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading
Se flere Skanska-prosjekter rundt om i verden på www.skanska.com/projects