c

Veitvet skole

Tilleggsinformasjon

OPS betyr at det er Skanska som finansierer utbyggingen. Det er inngått avtale om at Oslo kommune leier skolen de neste 25 årene. I leieperiden er det Skanska som sørger for vedlikehold og drift av skoleanleggene, gjennom en driftsavtale. Etter 25 år skal driftsavtalen reforhandles. Dersom kommunen ønsker å fortsette leieforholdet er det mulig med en 15 års forlengelse. Når leieperioden er over, overtas skolen av Oslo kommune til nedskrevet verdi.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading