c

Visjon og verdier

Skanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Vår visjon: vi bygger for et bedre samfunn

Dette er vår visjon, og det gjenspeiler alt i vår virksomhet. Vi bygger skoler som tilrettelegger for læring, vi skaper veier som folk kan ferdes tryggere og raskere på, vi bygger sykehus, utvikler fremtidens arbeidsplasser og boliger. Det er gjennom vår store portefølje av varierte prosjekter – gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger – at vi bygger for et bedre samfunn. Alt vi i Skanska gjør handler om dette.

Hva vi gjør og hvordan vi gjør det, sikrer en bærekraftig fremtid for alle ansatte, for våre kunder og for samfunnet.

Våre verdier

Verdiene våre er alle Skanskas ansattes kompass, og støtter oss i arbeidet mot vår visjon om å bygge for et bedre samfunn. Verdiene skal kjennetegne oss i alt vi gjør.

Vis ansvarlighet

Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss. Vi arbeider sikkert - eller ikke i det hele tatt. Vi går aldri forbi en usikker arbeidsoperasjon. Vi er en pådriver for grønne løsninger og prioriterer helse, miljø og livskvalitet i alt vi gjør. Vi opptrer seriøst og ansvarlig overfor kommende generasjoner.

Les mer om hvordan Skanska jobber med sikkerhet og miljø og grønne løsninger.

Vær åpen og ærlig

Vi driver vår virksomhet med integritet og åpenhet. Vi følger våre etiske retningslinjer og aksepterer ikke avvik. Hos oss skal alle føle seg trygge til å si hva de mener.

Les mer om hvordan Skanska jobber med etikk.

Bli bedre – sammen

Vi er en lærende organisasjon, og ser alltid etter forbedringer og nye løsninger. Vi benytter vårt mangfold og skaper merverdi gjennom et nært samarbeid med kunder, partnere og lokalsamfunn. Vi har en inkluderende kultur, er ydmyke og viser hverandre tillit og respekt.

Les mer om hvordan Skanska jobber med mangfold og inkludering.

Skap kundeverdi

Vi bidrar aktivt til at våre kunder når sine mål. Vi kjenner både våre kunder og kundens kunder. Deres behov er vårt utgangspunkt for å utvikle gode løsninger.