c

Verdens første energipositive badeanlegg

En genistrek av et lokalt samarbeid sørger for at Skanska nå kan bygge verdens første energipositive badeanleggi Orkdal, ved å bruke spillvarme fra det lokale smelteverket.

Når badegjestene i 2020 hopper i vannet på det nye folkehelsesenteret i Orkdal, kan de nyte mer enn bare varmen i bassengene: 

De kan også  vite at det flotte nybygget ved Trondheimsfjorden kan bli det første innendørs badeanlegget i verden med pluss i energiregnskapet.  For når alt er på plass, vil bygget bruke mindre energi enn det tilføres og produserer selv.

Planen er å sende overskuddet videre til idrettshallen vegg i vegg, og bruke strømmen til å lade elbiler og elbusser på parkeringsplassen utenfor.

– Vi er stolte av det vi sammen har fått til her, og vil gjerne fortelle andre potensielle utbyggere at dette faktisk lar seg gjøre, sier Bjørn Jenssen, sjefrådgiver i Skanska Teknikk.

skanska-orkdal-highres-GA049647.jpg
STORT: Badeanlegget er nær størrelsen til Pirbadet i Trondheim, og inneholder et terapibad, 25 meters basseng, opplæringsbasseng og eget stupebasseng. I tillegg bygges det varmebasseng, boblebad, barnebasseng og et aktivitesbasseng med blant annet geysir og bølgebasseng.

Skanska er Norges ledende entreprenør på plusshus-teknologi. Men skal du først bygge et plusshus, er det enklest å starte med et prosjekt som krever minst mulig energi. Et badeland med fire bassenger i et 8000 kvadratmeters bygg som også er fylt med kontorer, havner i den andre enden av skalaen. Store badeanlegg med varme bassenger og rikelig med dusjer krever store mengder energi, både til oppvarming og ventilasjon.

Seks kilometer rør i fjorden

Det er her genistreken kommer inn, i form av et seks kilometer langt rør som kommer inn fra Trondheimsfjorden og kobles rett på det nye folkehelsesenteret.

skanska-orkdal-highres-_C2A9352.jpg
SMART: Ute i Gammelosen (den tidligere munningen av Orkla-elva) ser vi de to rørene som leder varmt spillvann fra det silisiumverket Elkem Thamshavn og til det nye folkehelsesenteret – og tilbake igjen. Vannet går i et lukket system, med en stor veksler i hver ende av rørene.

I den andre enden av røret ligger det lokale smelteverket Elkem Thamshavn, verdens mest energieffektive og miljøvennlige silisiumverk. Hver dag bruker de store mengder kjølevann. Det pumpes inn fra den kalde fjorden og går tilbake igjen som like rent, men mye varmere spillvann.

"Vi fant ut at vi kunne bruke denne spillvarmen som energikilde i folkehelsesenteret. Sammen med solenergi fra takene sørger dette for 800 tonn redusert CO2-utslipp pr år i driften av det nye bygget"

forteller Bjørn Jenssen, som er blant landets fremste eksperter på plusshus-teknologi.

Vi møter Skanskas mann inne i bassengområdet, sammen med blant andre verksleder Bjørn Saugestad fra Elkem Thamshavn og prosjektleder John Anders Elvrum fra Orkdal kommune.

Skanska fant nye løsninger

– Folkehelsesenteret har vært planlagt i mange år, men da vi startet samarbeidet med Skanska, kom vi fram til tekniske grep og energiløsninger som gikk mye lengre enn hva vi hadde sett for oss. Resultatet vil spare oss betydelige midler på driften i årene framover, sier Elvrum og ser seg fornøyd rundt i det store og foreløpig tomme hovedbassenget.

Verksleder Bjørn Saugestad fra Elkem Thamshavn liker også det han ser:

– Vi er veldig glade for å kunne bidra med gratis energi fra Elkem Thamshavn til dette folkehelsesenteret! Vår ambisjon er ikke bare å være verdens mest miljøvennlige silisiumverk – vi ønsker også å styrke lokalsamfunnet vi har vært en del av i over hundre år. 

Det gjør vi blant annet ved å bruke spillvarmen til å gi de lokale fotballbanene grønt gress om vinteren, og nå også ved å varme opp svømmebassengene her.

Skanskas sjefrådgiver Bjørn Jenssen beveger seg rundt i bygget med et litt annet blikk en folk flest. Med doktorgrad i energianalyse av bygg med naturlig ventilasjon og flere år med prosjektering av banebrytende plusshus, dykker han gjerne dypt ned i detaljene. Men det store bildet er lett å forstå:

– Folk tror det er umulig å nå målene i Parisavtalen, men vi kan ikke tenke slik, insisterer Jenssen.

skanska-orkdal-highres-GA049631.jpg

"Vi må i stedet slutte å sløse med ressursene – og være effektive. Vi skal ikke lenger være en del av problemet, vi må være en del av løsningen. Derfor må nye bygg bli energiproduserende. Med et badeanlegg er det nesten umulig å komme på plusshus-nivå."

Denne bygningskroppen har nå passivhusnivå på isolasjonstykkelse, kuldebroer, tetthet og vinduer. I tillegg har vi naturlig ventilasjon og fortrengningsventilasjon som i kontordelen kutter 90 prosent av energien som vanligvis brukes for å tilføre luft, forteller Jenssen.

Unikt termisk batteri under bakken

Under bakken ved siden av nybygget ligger en helt unik løsning, som Skanska har utviklet og skreddersydd for dette prosjektet: Et termisk batteri med 440 kubikk varmt vann som vandrer gjennom i en serie kamre. Dette gjør at bygget kan ta ut energi mye jevnere, uten å måtte dimensjonere opp rørledningen med spillvann. Batteriet øker også leveringssikkerheten, ved å sørge for at bassengene kan driftes som vanlig i en helt uke – selv om tilførselen av energi utenfra skulle bli midlertidig stoppet.

– Det var en av våre rådgivere som kom på idéen til dette varmebatteriet. Vi vet ikke om noen plasser hvor det er gjort noe tilsvarende. Det er enkelt løst, men svært effektivt, sier en begeistret Bjørn Jenssen. Forskere fra SINTEF og NTNU har også vært med og kvalitetssikret konseptløsningen i tidligfase.

Det eneste bygget mangler for å komme til plusshus-nivå, er et større solkraftanlegg på takene. Det avventer kommunen til de har fått en tids driftserfaring.

– Det er fornuftig å ta dét i neste runde. Når du skal ha plusshus, må du også ha en plan for bruk av overskuddsenergien – og det vil bli lettere når både bilparken og lokalbussene blir elektriske, påpeker Bjørn Jenssen. 

Sammen med kommunen og Elkem Thamshavn er han og Skanska-kollegene stolte over å bygge et prosjekt som ligger helt i front når det gjelder bærekraft. De aller fleste av energitiltakene er støttet av Enova, og forskere fra Sintef og NTNU vil studere løsningene for å høste erfaringer. Kunnskap om løsningene vil spres både internt og eksternt.

Åpner for flere aktører

– Hvis vi hadde hatt behov, kunne vi tatt ut mye mer av spillvarmen deres. Nå tar vi bare ut 5-6 prosent av det som er mulig, sier Jenssen til Bjørn Saugestad i Elkem.

skanska-orkdal-highres-GA049576.jpg
STOLTE: Fem nøkkelpersoner bak det nye folkehelsesenteret i Orkdal: Fra venstre prosjektsjef Krister Jacobsen i Skanska, prosjektleder John Anders Elvrum fra Orkdal kommune, sjefrådgiver Bjørn Jenssen i Skanska Teknikk, prosjektleder Torgeir Tangvik i Skanska og verksleder Bjørn Saugestad fra Elkem Thamshavn.

– Ja, det er kapasitet til mye mer – og vi vil gjerne utnytte energien på flere måter! Vi er allerede det eneste silisiumverket i verden som gjenvinner 28 prosent av strømmen vi bruker, og er klare for å finne nye løsninger med andre aktører, bekrefter Saugestad.

Fra kommunens side er John Anders Elvrum allerede i gang med sonderinger:

– Vi er Trøndelags fremste industrikommune i stadig vekst, og snakker stadig med gründere som vil trenge energi til nye prosjekter – og vil gjerne ta med oss lærdom fra dette ut til andre som trenger et løft!

Derfor er folkehelsesenteret i Orkdal unikt:

  • BRUK AV SPILLVARME: 40 grader varmt kjølevann føres i rør fra det lokale silisiumverket til folkehelsesenteret, i stedet for å tømmes tilbake i fjorden.
  • KLIMAVENNLIGE MATERIALER: 25% reduksjon i CO2-utslipp fra bygging og materialproduksjon, f eks med spesialbetong med rekordlave utslipp.
  • ENERGIEFFEKTIVT BYGG: Badeanlegget med fire bassenger bruker 63% mindre energi enn tilsvarende badeanlegg som legger seg på dagens krav.
  • HØYSPENT LIKESTRØMSNETT: Smart 760 DC mikronett sørger for effektiv lokal utnyttelse av solkraft og minimal belastning på det sentrale kraftnettet.
  • PLUSSHUS SOM DELER OVERSKUDD: Når siste trinn med solceller kommer, vil solkraft gi en årlig produksjon på 900 Mwh pr år og gjøre bygget til plusshus. 

Senteret åpner våren 2020, er på 11 750 kvadratmeter og har plass til 450 samtidige brukere. I tillegg til et fullverdig badeanlegg inneholder det helsestasjon, kommunal fysio- og ergoterapitjenesten og Familiens hus.

Denne siden ble sist oppdatert: 21.11.2019