c

Powerhouse Brattørkaia

Powerhouse Brattørkaia er et plusshus som gjennom sin levetid produserer mer fornybar energi enn den konsumerer til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhengig av bygget.

Bygget er tegnet etter prinsippet «form følger miljø». Når man setter miljøet først, skapes det en ny type arkitektur. For Powerhouse Brattørkaia la miljø og energi premissene for form, mens optimal utnyttelse av sol dannet byggets spennende og ikoniske arkitektur.

Utviklingen av dette prosjektet startet allerede i 2011 i samarbeid mellom Skanska, Entra, miljøorganisasjonen ZERO, Snøhetta og Asplan Viak.

Powerhouse Brattørkaia er sertifisert i henhold til BREEAM NOR og oppnådd resultatet «Outstanding» som er det høyeste sertifiseringsnivået i systemet. Byggets energimålsetning var en viktig årsak til at prosjektet faktisk lykkes med å oppnå «Outstanding».

Kombinasjonen av et plusshus etter Powerhouse-standard og som er BREEAM Outstanding gir en god markedsføringsverdi når eier av bygget skal leie det til virksomheter som er opptatt av miljø og energiledelse. BREEAM-sertifiseringen har også bidratt positivt til et godt inneklima.  

Bygget har også lavere driftskostnader ettersom det er en overskuddsproduksjon av grønn energi. I tillegg har det vært en tett oppfølging av de tekniske leveransene slik at det også har vært mindre feil ved overlevering av bygget; dette har resultert i redusert antall reklamasjoner og avvik i driftsfasen.

Noen av tiltakene som er implementert i dette bygget er:

  • Produksjon av ren og fornybar energi gjennom solcellepaneler på tak og fasade.
  • Bruk av sjøvann til oppvarming og kjøling av bygget.
  • Det er brukt en nyutviklet betongtype som har gitt mye mindre CO2-utslipp og energi enn vanlig. Betongen brukes også til å lagre varme, slik at behovet for elektrisk oppvarming og nedkjøling blir så lite som mulig.
  • Powerhouse bruker 50% mindre energi på kunstig lys innendørs enn tilsvarende kommersiell bygning.
  • Energisystemene i bygget er planlagt med fokus på at det kun skal brukes energi når det er reelt behov. Dette styres ved hjelp av sensorer som måler tilstedeværelse, dagslysforhold og temperaturer.
  • Årlig overskudd fra solproduksjon lagres i batteri for å kunne forsyne nabobygninger og infrastruktur slik som eksempelvis ladestasjoner for Trondheims første elektriske busslinje.

Du kan lese mer om Powerhouse Brattørkaia på sidene til Powerhouse-samarbeidet.

Denne siden ble sist oppdatert: 04.11.2022