c

Hybridene

Samfunnsomstilling mot en lavkarbonøkonomi vil medføre strengere krav til miljø og økt etterspørsel etter kunnskap om miljøriktige løsninger for bygg og anlegg. Hybrid ventilasjon kombinerer fordelene til både naturlig og mekanisk ventilasjon, og kan bidra forbedrede ytelser innen inneklima og energibruk.

Naturlig ventilasjon og mulighet for brukerstyrt vindusåpning har gjentatte ganger blitt vist å ha positiv effekt på hvor fornøyde brukere er og hvordan de opplever komfort i bygget, samtidig som det kan redusere energibehov til ventilasjon og kjøling på sommeren og i overgangssesongene. Utfordringen er at bygningskonsepter med ren naturlig ventilasjon i norsk klima krever spesialtilpassede løsninger som er lite egnet for gjennomføring i stor skal i den norske byggebransjen.

Hybrid ventilasjon kombinerer fordelene til både naturlig og mekanisk ventilasjon, og kan, gitt riktig utførelse, oppnå forbedrede ytelser innen inneklima og energibruk.

Hybridene-prosjektet er et samarbeid mellom Skanska Norge, Erichsen & Horgen, Windowmaster BSI, Snøhetta, Energima, Avantor og Aalborg Universitetet.

Dette FoU-prosjektet har som mål å utvikle kunnskap, konsepter, teknologier og strategier for hybrid ventilasjon for å:

  • Gi betydelig reduksjon av energibruk til produksjon og drift
  • Gi lavere kostnader
  • Gi bedre arkitektonisk kvalitet
  • Gi bedre innemiljø

Konseptene skal i første omgang utvikles med hensyn til markedsintroduksjon i foregangsbygg på nært null- eller plussenerginivå. Målet er et konseptene som minimum skal halvere karbonfotavtrykket sammenlignet med bruk av konvensjonelle løsninger.

Dette prosjektet går over fire år, med oppstart i 2021.

Denne siden ble sist oppdatert: 04.11.2022