c

Digital signering

Alle kontrakter Skanska inngår med leverandører signeres digitalt.

Effektivt, sikkert og miljøvennlig

Digital signering av dokumenter er det siste store hinderet for å bli kvitt de store papirbunkene. Med digital signatur kan alt foregå 100% digitalt. I tillegg til at vi sparer miljøet ved å kutte ut unødvendig bruk av papir og toner oppnår vi en betydelig mer effektiv og sikrere prosess.

Vårt mål er at alle kontrakter skal signeres digitalt innen utløpet av 2018. Vi har gjennomført flere pilotprosjekter siste året, og er nå klare til å implementere digital signeringen for alle kontrakter i Skanska Norge AS.

Hvordan fungerer det i praksis?

Det er såkalt elektronisk ID (eID) som er teknologien som benyttes. En eID fungerer på samme måte som et vanlig papirbasert identifikasjonskort, som for eksempel pass eller førerkort, og bekrefter en persons identitet. Selve signeringen skjer i portalløsningen signere.no ved at brukeren for eksempel benytter sin BankID.

Dokumentet som skal signeres opprettes som en PDF forberedt for digital signering. Dokumentet sendes så til mottaker, eller eventuelt flere mottakere, som skal signere. De får en SMS/ e-post med lenke til signeringen. Signeringen gjøres så med mottakers eID, enten i en nettleser, på mobil eller nettbrett. Når dette er gjort har man et signert og beseglet PDF-dokument som Skanska arkiverer i sitt dokumentsystem.

Løsningen vi har valgt tilfredsstiller for øvrig EUs nye personvernforordning (GDPR) som innføres i 2018.

Opplever du tekniske problemer med signeringen?

Hvis du opplever tekniske problemer under signeringsprosessen ved bruk av din BankID, kontakt din bank. Er det andre utfordringer, kontakt Skanska, ved den som har sendt dokument til signering (dette står i e-posten) eller Skanska IT Support.

Denne siden ble sist oppdatert: 13.10.2023