c

Innovasjon og FoU

Vi i Skanska har i mange år brukt betydelige ressurser på forskning og utvikling (FoU). Vi har pleid tett kontakt med de største og mest anerkjente universitets og forskningsmiljøer og har jobbet målrettet med å utvikle mer miljøriktige bygg, alternative byggeteknikker og bruk av nye materialer.

I de senere årene har vi imidlertid endret kursen i FoU-arbeidet. Vi jobber nå i stadig større grad med innovasjon i åpne prosesser sammen med kunder og partnere. Resultatet er at innovasjonstakten har økt betydelig.