c

Teknologi, Innovasjon og Grønn forretningsutvikling

Forretningsområdet; Teknologi, Innovasjon og Grønn forretningsutvikling inneholder funksjonene IT, Strategi og Forretningsutvikling, Skanska Digital, Skanska Teknikk og Bærekraft og Miljø.

Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er verdens nordligste Powerhouse og ligger vakkert til på havna i teknologihovedstaden.

Bærekraft og Miljø

Vi bygger for et bedre samfunn. Dette er dypt forankret i Skanskas satsning både i Norge og internasjonalt. Dette forplikter oss til å bidra og drive utviklingen fremover for økte miljøkvaliteter og bærekraft i det bygde miljø, i tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.

Skanska Teknikk

Avdelingen består av et av entreprenørnæringens sterkeste teknologiske fagmiljø. Her jobber det spesialrådgivere delt inn i fire fagfelt: Installasjoner, Energi og Bygningsfysikk, KGB (Konstruksjon, Geoteknikk og Betongteknologi), Klima og Miljø og BIM & VDC.

Strategi og Forretningsutvikling

Strategi og Forretningsutvikling skal med kompetanse, engasjement og glimt i øyet, bidra til at selskapet utvikler og forbedrer seg. Våre viktigste verktøy er analyser, utredninger og involverende prosesser knyttet til strategisk posisjonering og forretningsutvikling.

Skanska Digital

Bruk av informasjonsteknologi og digitalisering av prosesser og produkter er virkemiddel som er viktige for at Skanska Norge skal nå sine forretningsmål. Skanska Digital har ansvar for at våre it-tjenester utvikles og fornyes i takt med at eksisterende behov endres og nye kommer til.

IT

Produksjon og støttefunksjoner i Skanska er helt avhengig av å ha teknologi tilgjengelig i sitt daglige virke. Skanska IT har ansvaret for at våre IT-tjenester er tilgjengelige, supporteres og videreutvikles.