c

Fra bilverksted til Skanskas mest miljøvennlige boligprosjekt

På Ensjø i Oslo vokser det sakte, men sikkert frem en ny bydel. Ensjø har gått fra et gammelt industri- og bilområde til å bli et levende boligområde. På Ensjø Torg utvikler og bygger Skanska ca 620 boliger. Det siste trinnet ute er Tigergården – Skanskas mest miljøvennlige boligprosjekt.

Salgsansvarlig Laila Tugay og prosjektleder Cathrine Knudsen har begge to spilt en viktig rolle i utviklingen av Tigergården, og er enige om at bransjen har et stort ansvar i de utfordringene vi står i i dag.

– Det har skjedd veldig mye i bransjen fra da jeg begynte i Skanska for 20 år siden. Jeg kan fortsatt huske da vi tilbød to-fraksjons kildesortering i kjøkkenskapet som tilvalgsløsning, og det faktum at vi ikke ville bruke tropisk regnskog i prosjektene ble sett på som nytenkende. Vi har tatt kvantesteg siden den gang, forteller prosjektleder i Skanska, Cathrine Knudsen.

"BREEAM-sertifiseringen har utviklet meg utover rollen som prosjektleder og eiendomsutvikler."

Cathrine jobber som prosjektleder på Skanskas hittil mest miljøvennlig boligprosjekt, Tigergården.

– Da Skanska gikk ut i 2017 med nyheten at alle våre boligprosjekter skal sertifiseres etter miljøsertifiseringen BREEAM, ble jeg stolt. Forskriftene i Norge er gode, men å hele tiden bli utfordret i jobben som utvikler, som prosjektleder og som menneske – det gjør noe med oss ansatte i Skanska. Vi får hele tiden noe nytt å strekke oss etter, vi må stadig utvikle oss, lære nye ting og levere enda bedre. BREEAM-sertifiseringen har utviklet meg utover rollen som prosjektleder og eiendomsutvikler.

Bevisste boligkjøpere

En som kan mye om boligkjøpernes atferd og interesser, er Laila Tugay, salgsansvarlig i Skanska. Hun ser en endring hos kundene.

– Det har skjedd noe med boligkjøperne. Utviklingen er kanskje ikke voldsom, men flertallet er langt mer miljøbevisste nå enn før. De ønsker å bidra mer til miljøet i hverdagen sin, de er bevisste på miljøtiltakene i boligprosjektene våre, og som selger snakker jeg langt mer om gevinstene av å bo i et grønt boligprosjekt nå enn tidligere.

– Jeg har solgt boliger i Skanska i 9 år, og det er utrolig fint å være med på den utviklingen som skjer nå – både hos oss som eiendomsutvikler, men også hos boligkjøperne våre. Jeg håper og tror boligkjøperne våre vil være stolte av å bo i en BREEAM-sertifisert bolig som Tigergården.

tigergarden-takterrasse.jpg

BREEAM-sertifiseringen har skapt en ny læringsarena

– For meg som prosjektleder er det utrolig givende å få være med på de grepene vi som utvikler tar. Jeg føler virkelig at jeg får lov til å bidra med noe som er større enn å kun utvikle gode hjem. I tillegg får jeg innsikt i helt nye fagområder. Det er for eksempel første gang jeg har satt meg ned med en økolog tidlig i utviklingen av et prosjekt. Jeg lærer så mye nytt! Det er spennende, og det gjør noe med meg – og det gjør meg enda bedre i jobben min, konstaterer Cathrine, og fortsetter:

– BREEAM-sertifiseringen sikrer at vi tar svært gode og miljøvennlige valg helt fra starten av utviklingen av prosjektet. Vi sikrer et bedre inneklima og sunnere hjem ved bruk av bærekraftige materialer uten giftige stoffer. Vi tilrettelegger for et stort biologisk mangfold på takhagene våre som også får plantekasser hvor kundene kan dyrke kortreist mat. Vi planlegger løsninger så hver enkelt kunde kan bidra med å redusere vann og energiforbruket i sin egen bolig. Vi bruker areal som tidligere hadde gått til en ekstra leilighet, på et sykkelverksted/skibod i stedet. Vi bruker mye tid på å utvikle uteområder og takhager som går langt utover det vi har gjort tidligere. Vi skal tilrettelegge for at folk kan leve aktive, sunne og miljøvennlige liv, og skaper uterom og møteplasser for beboerne som sikrer et fellesskap, samhold og sosialiseringsarenaer. Det styrer utviklingen av prosjektet vårt.

"Jeg føler virkelig at jeg får lov til å bidra med noe som er større enn å kun utvikle gode hjem."

tigergarden-takterrasse-hengekoye.jpg

Som utvikler og entreprenør har vi et stort ansvar

– Vi er en stor aktør i bransjen, og det er viktig at vi er en del av løsningen for å redusere miljø -og klimabelastningen, sier Randi Lekanger, Miljøsjef i Skanska.

randi-lekanger.jpg

Hun mener vi som selskap må være vårt ansvar bevisst, og gjøre det enklere for folk flest å leve mer miljøvennlig.

– Vi vet at flere tar bevisste valg rundt miljø og sin egen påvirkning nå enn tidligere, og ved å kjøpe en BREEAM-sertifisert bolig vil kjøperne både ta et mer miljøbevisst valg, samtidig som de får de kvalitetene som de har vært opptatt av i lang tid: allergivennlig, godt inneklima, redusert energiforbruk og mye lys.

Denne siden ble sist oppdatert: 29.05.2019