c

Skanska Survey

Skanska Survey er en ledende leverandør av oppmålingstjenester i Norge. Vi har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering-, og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser og prosjektstørrelser.

Om oss

Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester.

Les mer om oss

Stikning og oppmåling

Skanska Survey er en totalleverandør av utsetting- og oppmålingstjenester til bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Mer om stikning og oppmåling

Laserskanning

Laserskanning er en effektiv og komplett kartleggingsmetode som er uvurderlig i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter, kartlegging av situasjon for prosjektering, kontroll av masseuttak og geometrisk kontroll.

Mer om laserskanning

Luftbåren fotografering og kartlegging

Kartlegging fra luften med droner er en effektiv måte å skaffe dokumentasjon ved å måle inn store områder uten sjenanse for aktivitetene på bakken.

Mer om Luftbåren fotografering og kartlegging

Jernbanemåling

Skanska Survey satser på oppmåling og stikning i forbindelse med utbygging av baneprosjekter.

Mer om jernbanemåling

Sjøbunnskartlegging

Skanska Survey kan utføre sjøbunnkartlegging for ditt prosjekt og leverer ferdig 3D modell etter endt oppdrag.

Mer om sjøbunnskartlegging

Mendeberegning og kontraktsoppfølging

Skanska Survey har kompetanse til og erfaring med mengdeberegning for bygg- og anleggsprosjekter.

Mer om mendeberegning og kontraktsoppfølging

Digitale terrengmodeller

Vi etablerer terrengmodeller for ulike formål innen bygg- og anleggsbransjen som visualisering, planlegging, prosjekteringsgrunnlag eller mengdeberegning.

Mer om digitale terrengmodeller

Instrumentleie og salg av landmålingstilbehør

Vår instrumentavdeling utvikler og selger spesialutstyr for stikning og landmåling.

Les mer Instrumentleie og salg av landmålingstilbehør

Geometrisk kontroll og dokumentasjon

Skanska Survey gjennomfører geometrisk kontroll og utarbeider nødvendige rapporter til våre kunder.

Les mer Geometrisk kontroll og dokumentasjon