c

Med rom for å være hele seg selv!

Vi har alle ulik oppfatning om hva inkludering betyr, og hva det vil si å føle seg inkludert. Vi har derfor tatt en prat med noen av våre kollegaer om hva de mener skaper en inkluderende arbeidskultur i Skanska.

Selve premisset for at mangfold skal bli verdifullt på en arbeidsplass er at det trives, utvikles, og blir brukt. For å lykkes med dette må vi derfor først og fremst være gode på inkludering. I Skanska sier vi derfor inkludering og mangfold; ikke mangfold og inkludering. Vi setter inkludering først. Inkludering er når rikdommen av ideer, unike synspunkter, perspektiver og meninger fra en mangfoldig gruppe blir verdsatt og oppmuntret.

Og det handler om et inkluderende arbeidsmiljø som fokuserer på den enkeltes samspill med andre på arbeidsplassen. Vi må forstå kollegaers behov, se dem og skape et miljø som respekterer og verdsetter alle.  

- Dette er nødvendig for å sikre at mangfoldet blir værende, og det er selve grunnstenen i arbeidet vårt, sier leder for inkludering og mangfold, Gry Walstad. 

- Vi må alle være bevisst vår egen påvirkning på andre og tilpasse atferden vår deretter. Alle har et ansvar for å jobbe sammen på tvers av ulike ferdigheter, perspektiver og bakgrunner for å løse oppgaver, og nå våre felles mål. Dette er et felles ansvar som starter og slutter med oss selv, sier konsernsjef Stein Ivar Hellestad. 

 Vi har derfor tatt en prat med noen av våre kollegaer om hva de mener skaper en inkluderende arbeidskultur i Skanska. Se videoen!