c

Bærekraft i Skanska

Som en av landets største entreprenør og eiendomsutvikler, er vi i Skanska bevisst vårt ansvar for samfunnet, miljøet og fremtiden. Vi jobber kontinuerlig og strategisk med vårt arbeid for et bedre samfunn.

Verdens klimautfordringer kan ikke løses uten oss. Byggenæringen har et stort ansvar – de billigste og mest effektive klimatiltakene kan gjøres i det bygde miljø. Derfor sørger vi i Skanska for grønne løsninger som er bra for miljøet og lønnsomme for våre kunder.

I Norge står Skanska for 36 % av alle BREEAM-sertifiserte bygg og hadde landets første BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) sertifiserte anleggsprosjekt.