c

Samferdsel

Vi i Skanska bygger veier, tunneler, jernbaner og broer som knytter lokalsamfunn sammen, og sørger for trygge og effektive reiser som hele samfunnet har nytte av. Vi gjennomfører samferdselsprosjekter over hele Norge, og har kompetansen og ressursene til å ta på oss de største og mest komplekse prosjektene på alle områder innen norsk samferdsel. 

Nordøyvegen_dji_export_1635861929867
1 / 4 Nordøyvegen knytter øyene Harøya, Fjørtofta, Skuleøya, Haramsøya og Lepsøya til fastlandet. Skanska bygget 13 km med undersjøiske tunneler, tre betongbruer, 2,7 km vei på sjøfylling, en 170 meter lang miljøtunnel og 10 km med ny vei i dagen.
Nydalsbrua_2 (1)
2 / 4 Over Nidelven i Trondheim har Skanska bygget Nydalsbrua, som strekker seg 214 meter fra brutårnet til landkaret på østsiden av elva. Prosjektet vant Betongtavlen 2023.
skanska-E16-bagn-bjorgo-GA040510
3 / 4 E16 Bagn–Bjørgo i Valdres omfattet totalt 11,3 km vei inkludert 4,3 km tunnel, 3 bruer, 2 kulverter og 6 tekniske bygg. Prosjektet var det første veiprosjektet i Norge som gjennomgikk BREEAM Infrastructure sertifisering.
Ulrikken_bergen_tunnel_02
4 / 4 Nye Ulriken tunnel er en 7,7 km lang jernbanetunnel mellom Arna og Bergen. Hoveddelen av tunnelen ble drevet med tunnelboremaskin.

Vei
Skanska har levert mange av de største og mest komplekse veiprosjektene i Norge. Vi har spisskompetanse som dekker hele verdikjeden av et prosjekt, og sikrer trygg og forutsigbar utvikling, prosjektering og gjennomføring. Vårt eget rådgivermiljø innen digitalisering, klima og naturmangfold bidrar til at vi sammen finner de beste løsningene.

Tunnel
Underjordarbeid krever lang erfaring og spisskompetanse innen både prosjektering og produksjon. Vår erfaring strekker seg fra boring av tunneler for biltrafikk, tog, vann og kabler, til underjordiske parkeringshus og depoter. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kompetanse og teknologi for å takle komplekse grunnforhold eller krevende logistikk i prosjekter.

Bro
Skanska er en ledende aktør innen brobygging i Norge. Våre broer er ikke bare landemerker og ingeniørkunst, de gjør først og fremst hverdagen enklere, tryggere og mer effektiv for byer og lokalsamfunn. Vi møter våre oppdrag med tung kompetanse og stor yrkesstolthet, og når målet i godt samarbeid med ambisiøse oppdragsgivere.

Jernbane
Skanska ter godt rustet for oppdrag på alt fra mindre jernbanetraseer til de største og mest komplekse jernbaneprosjektene i Norge.  Vi samarbeider tett med våre kunder for å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene for både operasjonell effektivitet, bærekraft og sikkerhet.  Vi driver jernbanetunneler med både tradisjonell boring og med tunnelboremaskin.  

Masseforflytting og grunnarbeider
Gjennom våre to heleide datterselskaper Marthinsen & Duvholt og Vassbakk & Stol, besitter vi solid spesialkompetanse innenfor alle typer grunnarbeider samt masseforflytning, grave- og sprengningsarbeider.  

Fundamentering
Skanskas datterselskap Entreprenørservice tar på seg alle typer oppdrag innen boring, fundamentering og sprøytebetongarbeider. Med en oppdtert maskinpark og erfarne, spesialtrente mannskaper, leverer vi både tradisjonelle og spesielle fundamenteringsløsninger.