c

Bygg

Skanska er en av verdens ledende byggentreprenører med spisskompetanse og bred erfaring i å bygge de største og mest komplekse bygningsprosjektene.

  • Inneomårde på kontorlokale i Sundtkvartalet. Brad fellestrapp og sosialt område.
  • Illustrajson av fasaden på kontorlokalet på Brattørkaia i Trindheim med folk som går på bryggen

Vi er en av landets største aktører innen boligbygg, næringslokaler, offentlig bygg, sykehusutbygging og undervisningsbygg. Vi bygger prosjekter over hele Norge, og har kompetansen til å bygge på komplekse tomter som krever spisskompetanse.

Tidlig involvering

Vi i Skanska tror at veien til et vellykket prosjekt innebærer at vi som entreprenør blir tidlig involvert i utviklingsfasen av et byggeprosjekt. I Skanska har vi spisskompetanse som dekker hele verdikjeden av et prosjekt, fra utvikling og prosjektering i startfasen til gjennomføring, ferdigstillelse og vedlikehold. Dette sikrer kundene våre trygge prosesser og gode sluttresultater.

Miljø og sikkerhet i fokus i alle våre prosjekter