c

Bygg

Skanska er en ledende byggentreprenører med spisskompetanse og bred erfaring i å bygge de største og mest komplekse bygningsprosjektene. I Norge er vi entreprenøren med flest BREEAM-sertifiserte byggeprosjekter og står bak noen av bransjens mest miljøambisiøse prosjekter.

Ph_telemark - web
1 / 5 Powerhouse Telemark ble kåret til ett av verdens mest spennende bygg i 2020.
PH_brattørkaia
2 / 5 Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er verdens nordligste Powerhouse og ligger vakkert til på havna i teknologihovedstaden.
Universitetsgata 2
3 / 5 Skanska har stått for rehabiliteringen av Universitetsgata 2/Rebel
Inneomårde på kontorlokale i Sundtkvartalet. Brad fellestrapp og sosialt område.
4 / 5 Sundtkvartalet i Oslo tok i mot sine første innflyttere januar 2017. Bygget er utviklet av Skanska og Entra, og er 28300 kvm stort. Skanska har selv sitt hovedkontor i disse lokalene.
skanska-hoyblokka-GA044290
5 / 5 Skanska rehabiliterer høyblokka i regjeringskvartalet

Vi bygger boligbygg, næringslokaler, offentlige bygg, sykehus, helsebygg og undervisningsbygg. Vi bygger over hele Norge, og har kompetansen til å bygge på komplekse tomter som krever spisskompetanse.

Fagkompetanse i organisasjonen

En av våre verdier er å bli bedre sammen. Når vi bygger spiller vi på alles styrker og dette resulterer i, miljøvennlige, kostnadseffektive og energieffektive bygninger. Derfor er kompetansen i organisasjonen vår et fortrinn. Vi utfordrer hverandre og kundene våre til å ta bedre og smartere valg basert på innsikt og kunnskap. Vår satsning på bærekraft og miljø har over tid utviklet seg til å være vår unike ekspertise og noe vi er svært stolte av.

Tidlig involvering og samarbeid

I Skanska mener vi at veien til et vellykket prosjekt innebærer at entreprenøren blir tidlig involvert i utviklingsfasen av et byggeprosjekt.  Vi  har den spisskompetansen som dekker hele verdikjeden av et prosjekt, fra utvikling og prosjektering i startfasen til gjennomføring, ferdigstillelse og vedlikehold. Dette sikrer kundene våre trygge prosesser, forutsigbarhet på tid, kostnad og kvalitet, samt gode sluttresultater. Vi har som mål å være våre kunder og partneres foretrukne samarbeidspartner. Og det forplikter oss.

Rehabilitering på agendaen

​Rehabilitering av bygg er et satsningsområde for Skanska. Dette innebærer blant annet å begrense bruken av materialressurser, redusere avfall, design og bygge for ombruk, bygge for lang levetid og ​vurdere potensialet for ombruk når bygg skal rives. På denne måten bidrar vi til å beholde ressursene i økonomien lengst mulig. Vi mener det er særdeles viktig at vi blir involvert tidlig nettopp for å kunne sikre forutsigbarheten i prosjekt og identifisere risiko for kunden.