c

Vannkraft og nettutbygging

Skanska bygger for et bedre samfunn, og vårt bidrag til å utvikle og vedlikeholde Norges fornybare kraftforsyning er en viktig del av dette oppdraget. Skanska har lang erfaring fra utbygging og rehabilitering av vannkraftverk og dammer over hele Norge, og har kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre komplekse nettutbyggingsprosjekter. 

Dam Viddalsvatn (1)
1 / 3 Skanska har rehabilitert Dam Viddalsvatn i Aurland. Arbeidene omfattet blant annet etablering av ny støttefylling, nytt skåningsvern opp og nedstrøms samt nytt kronevern.
Fiskumfoss
2 / 3 Nedre Fiskumfoss Kraftverk omfattet bygging av nytt kraftverk med stasjon i fjell, inntak og driving av 1,2km tunnel. Det nye kraftverket vil årlig levere ren og fornybar energi til om lag 50 000 trøndere.
Kollsnes_CO2_Skanska_841A2532
3 / 3 I prosjektet Yggdrasil Power from Shore bygger Skanska ny transformatorstasjon med tilhørende anleggsarbeider for kraftforsyning fra land til Yggdrasil-området på norsk sokkel.

Vannkraft og dammer
Som Norges fremste og største kraftutbygger tar vi på oss oppdrag over hele landet. Vi bygger nye dammer og kraftverk, og rehabiliterer eksisterende infrastruktur til å oppfylle dagens forskriftskrav. 

Nettutbygging
Skanska er en trygg og solid partner når komplekse nettutbyggingsprosjekter skal gjennomføres. Vår kompetanse omfatter også utbygging av transformatorstasjoner og kraftforsyning til norsk sokkel.