c

Hybrid frontlaster klar for innsats på Nordøyvegen

Kun 18 måneder etter at Skanska og AMV startet arbeidet med å utvikle en helt ny hybrid frontlaster er maskinen klar for tunnelbygging på Nordøyvegprosjektet.

– Denne maskinen er helt unik. Det finnes ingen maskin i markedet med samme størrelse og kapasitet som passer så godt til lasting i tunnel, forteller Geir Olav Berg oppglødd.

Den erfarne maskinsjefen i Skanska smiler fra øre til der han står foran hybridmaskinen på 70 tonn, som har fått navnet AMV FL-70 Hybrid og som Skanska har samarbeidet tett med AMV om å utvikle.

geir-olav-berg.jpgMaskinsjef Geir Olav Berg smiler fra øre til øre foran den nye hybride frontlasteren: - Vi er ledende på tunnelproduksjon og grunnarbeid og som ledende må vi vise vei for næringen. Dette er ett av våre bidrag til å utvikle en mer bærekraftig drivemetode for tunnel.

Fossilfri gigant

Den nye frontlasteren har både dieselmotor og elektrisk motor, men dieselmotoren skal i utgangspunktet bare brukes når den belter seg frem til arbeidstedet på tunnel-stuffen. Denne giganten er nemlig bygget for å arbeide uten fossilt stimuli. Den er spesialtilpasset arbeid i tunnel og lastingen vil skje elektrisk ved at maskinen benytter seg av strømnettet på 1000 Volt som vi uansett trekker i alle tunnelprosjekter til underjordsriggene.

– Vi er ledende på tunnelproduksjon og grunnarbeid og som ledende må vi vise vei for næringen, forteller Geir Olav.

"Dette er ett av våre bidrag til å utvikle en mer bærekraftig drivemetode for tunnel."

amv-frontallaster-nordoyvegen.jpgDen nye hybride frontlasteren er klar for innsats på Nordøyvegen

Store CO 2 kutt og redusert energiforbruk

For å virkelig forstå hvor revolusjonerende maskinen faktisk er må man forstå hvordan tunnelarbeid fungerer, og Geir Olav gir oss derfor følgende eksempel:

– Dersom du skal bygge en 5000 meter lang tunnel så krever det rundt 1000 sprengningssalver. All masse må mellom hver salve lastes ut av tunnelen, og dette er en prosess som krever enormt mye diesel. I snitt bruker en hjullaster med tilsvarende kapasitet 50 liter diesel per time, og det betyr at det går med ca. 125 000 liter diesel bare for å laste opp stein fra en tunnel på 5000 meter. Den nye frontlasteren erstatter hjullasteren og gjennomfører operasjonen helelektrisk. I en tunnel på 5000 meter betyr det en reduksjon på ca 400 tonn C02, noe som tilsvarer utslippet fra årlig bilkjøring for 100 gjennomsnittsfamilier.

Høyere lastekapasitet og bedre HMS

Den nye frontlasteren har også vesentlig høyere lastekapasitet enn hjullastere. I tillegg kan frontlasteren under enkelte forhold erstatte bruken av piggemaskin som tradisjonelt brukes til rensk av fjell. – Maskinen er godt egnet til å utføre mekanisk rensk, så på en måte kan man faktisk snakke om at denne ene maskinen kan utføre arbeid som tidligere ble gjort av to maskiner, men det er viktig å påpeke at dette avhenger av geologiske forhold, forteller Geir Olav.

amv-frontallaster-nordoyvegen-ledning.jpg
Den nye Hybride frontlasteren er spesialtilpasset arbeid i tunnel og lastingen vil skje elektrisk ved at maskinen benytter seg av strømnettet på 1000 Volt som vi uansett trekker i alle tunnelprosjekter til underjordsriggene.

Maskinen vil også bidra til å gjøre luftkvaliteten i tunnelen bedre. Det at den kun bruker elektrisk strøm gjør at vi ikke behøver å pumpe inn like mye friskluft som ved dieseldrevne lastemaskiner. I tillegg er maskinen konstruert slik at den reduserer den totale støvmengden som generes under tunnelarbeid. Den er tilkoblet vann, og både under lasteprosess og mekanisk rensk spyles fjell og steiner for å redusere støvmengden.  

– Det at maskinen gjør helseforholdene bedre for de som jobber på stuff er også viktig for oss i et HMS-perspektiv, forteller Geir Olav.

Kjent prinsipp – ny teknologi

Skanska hadde lenge jaktet etter en maskinprodusent som ville produsere frontlastere for tunnel-lasting og når AMV kontaktet Skanska for et samarbeid var det lett å si ja.

– Maskinen bygger på kjent et lastemaskin-prinsipp i tunnelbransjen som heter Brøyt og som ble produsert i Norge frem til 2008. Konseptet stammer fra Brøyt, men hele mekanikk-, hydraulikk- og elektronikksystemet er byttet ut, så dette er et helt nytt produkt med moderne teknologi, forteller Geir Olav.

– Den store forskjellen mellom frontlasteren og hjullasteren er at maskinen har en vesentlig raskere syklustid på lasteoperasjonen. Maskinen kan stå i ro mens den gjennomfører løftet og dette gjør at den rett og slett laster mer effektivt enn en hjullaster.

Samarbeid med AMV

Utviklingsarbeidet har gått fort. Kun 18 måneder har gått siden Skanska og AMV ble enige om å utvikle den nye hybride frontlastere. Peder Andersen, administrerende direktør i AMV, forteller at Skanska har bidratt med verdifull driftskompetanse under utvikling og produksjon av maskinen samt under testing og opplæring.

amv-frontallaster-tunnel.jpgDen nye frontlasteren har fått navnet AMV FL 70 Hybrid.

– Vi har dyktige ingeniører og vi er gode på å bygge maskiner, men vi er avhengig av Skanskas maskinkompetanse og driftskunnskap. Det er AMV og Skanskas samlede kompetanse som har gjort det mulig å bygge denne maskinen så raskt som vi har gjort det.

AMV satser stort på salg av maskinen fremover og har et mål om å produsere en maskin i måneden fremover. De fire første har Skanska bestilt, mens Veidekke har bestilt nummer fem og seks. Flere «sitter på gjerdet» og sannsynligvis avventer Skanska sine erfaringer.

– Myndighetskravene til bærekraft og elektrifisering av anleggsbransjen blir stadig sterkere, så vi ser et sterkt marked for den nye frontlasteren både i Norge og internasjonalt, forteller Peder Andersen.

Bærekraft koster litt ekstra

Maskinen koster vesentlig mer enn en hjullaster, og utviklingsarbeidet har kostet både for Skanska og AMV. Geir Olav Berg er imidlertid sikker på at det er en fornuftig investering som både Skanska og andre entreprenører vil nyte godt av, men han presiserer at de store offentlige byggherrene fortsatt må være med å gi kraft i utviklingen mot en mer bærekraftig anleggsnæring.

– Som den største tunnelentreprenøren i Norge føler vi på en forpliktelse på å være med å utvikle en grønn drivemetode, og denne maskinen er en del av vårt bidrag.

"Men skal vi klare å flytte bransjen er vi avhengig at de store byggherrene fortsetter å stille krav til bærekraft i fremtidige prosjekter, for hvis man bare skal konkurrere på pris vil det ikke stimulere til at vi beveger oss i riktig retning."

FAKTA:

AMV Frontloader 70 Hybrid
Totalvekt: 70 tonn
Skuffekapasitet 5,3 m3 (hurtikobling på skuffe)
Elektromotor: 250 kilowatt
Dieselmotor: 340 kilowatt
Tilpasset arbeid i tunneler med tverssnitt T8,5 eller større
Understell: type B9

Denne siden ble sist oppdatert: 16.01.2020