c

Tar tilbake terrenget med torv

Arbeidet med å forsterke demningen på vannmagasinet Songa i Vinje har skapt sår i terrenget. Med lokal torv som naturlig plaster, blir sårene fra anleggsarbeidene reparert.

Åpne sår

Ved Songa og Trollheim dammer i Telemark har vi i «joint venture» med TT rehabilitert to fyllingsdammer. Prosjektet har sørget for en tykkere og sikrere demning. Stein har i den sammenheng blitt tatt ut fra brudd etablert i nærheten. Resultatet av sprengningsarbeidet er et 30 mål stort sår i terrenget. Tidligere ble slike sår liggende igjen da anleggsarbeiderne dro. Nå tenker man annerledes.

Skånsom ryddejobb

Hjullastere med skuffer fulle av gresstorv legger nå lokk over de tidligere steinete overflatene. Her finnes myrull, blåbærlyng, bjørk og noen molteplanter. Torvet har ligget til lagring i anleggsperioden og blir plassert tilbake der den kom fra. Ole Petter Johansen har vært prosjektleder på prosjektet.

- Dette var nytt for oss. Men det er gjort en utrolig god jobb i planleggingen av dette. Sammen med noen modifikasjoner på utstyret, med erfaringer fra når vi tok av torvet – gikk det veldig bra, sier Ole Petter.

- Jeg har møtt mange lokale der oppe, som er veldig glade når de ser hvor bra det har blitt når vi nå er ferdige. Og det er ikke noen selvfølge. Dammene har vært der siden 60-tallet, så lokalbefolkningen er vant til dem, men det var naturlig nok en stor skepsis når det skulle være enda mer arbeid i området, fortsetter han.

Jon Aarbakk jobber i Statkraft, kunden på prosjektet og er ansvarlig for opprydningen.

- Det er viktig å få tilbakeført naturen, i den grad en kan det, når det blir gjort så store inngrep. Og å få gjort det på en mest mulig skånsom måte, slik at vi ivaretar naturen, sier han.

Tenker nytt i sårbar natur 

1000 meter over havet er naturen sårbar. Det skal ikke mye til for å sette varige spor. Men med god hjelp kommer naturen raskt tilbake.

- Å bygge 1000 meter over havet er en utfordring. Tilveksten av vegetasjon i den høyden er veldig dårlig. Det tar jo 50 år for en bjørk å vokse til halvannen meter. Det er rett og slett vanskelig å skjule de inngrepene vi gjør i den høyden. Derfor er denne jobben veldig riktig, og viktig. Jeg må rose Statkraft som virkelig har tatt tak i det grønne skifte og ønsker å lage bærekraftige prosjekter fremover, sier Ole Petter.

Skanska har nylig vunnet kontrakten på Trollheim dammer i Trøndelag for samme kunde. Der skal torv-teknikken videreføres.

- Jeg er kjempe glad for dette – det er en metode som gjør at man faktisk kan gjennomføre dette fremover også. Vi kan sørge for fornybar kraft og energi uten at det blir stygt og rotete rundt oss. Det er klart at man kan ikke bygge en dam som er helt usynlig, men dette er langt på vei å skape minst mulig inngripen i naturen, avslutter Ole Petter.

Denne siden ble sist oppdatert: 01.12.2023