c

StartBANK

Vi oppfordrer alle tjenestelverandører som ønsker å inngå kontrakt med oss om å registrere seg i StartBANK.

Skanska Norge er registret i StartBANK, og våre underleverandører skal være registrert eller ha påbegynt en registreringsprosess for registrering i StartBANK senest ved kontraktsinngåelse. Registreringsprosessen må være avsluttet og ha ført til endelig registrering innen én måned etter avtaleinngåelse.

Hvorfor denne registreringsordningen?

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen", etablert denne felles registreringsordningen for BA-næringen. Formålet med registreringsordningen er å bidra til at det kun blir benyttet seriøse aktører i BA-næringen og at aktørene kan konkurrere på like vilkår. I tillegg gir ordningen en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

Fordeler ved å registrere seg som leverandør i StartBANK:

  • I StartBANK er du inne i leverandørregisteret til en rekke sentrale kunder innenfor BA-næringen.
  • Ved registreringen kan du markedsføre din virksomhet, kompetanse og kvalifikasjoner.
  • Du registrerer informasjon ett sted en gang pr. år, og sparer mye tid/kostnader på kopiering og levering av dette ved hvert tilbud.
  • Det blir utstedt et registreringssertifikat som bevis på din oppfyllelse av registreringskravene.
  • Du får full kontroll på all viktig informasjon til bedriftens kunder.
  • Opplysninger om bedriften blir gitt ett sted og oppdatert ett sted - i utgangspunktet en gang i året.
  • Korrekt og kvalitetssikret informasjon ved anbud og kontraktsinngåelse.
  • Ordningen gjør det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs.

For eventuelle spørsmål til Skanska Norge AS angående StartBANK, kontakt Innkjøpssupport på telefon + 47 45 86 93 62