c

De innovative løsningene

For oss i Skanska handler innovasjon om å utvikle våre leveranser til det beste for våre kunder, og for samfunnet.

Gjennom å arbeide smartere kan vi levere prosjekter som er vesentlig sikrere, mer kostnadseffektive, forbruker mindre ressurser, samtidig som våre kunder får et bedre produkt.

Vi i Skanska har i mange år brukt betydelige ressurser på forskning og utvikling (FoU). Vi har pleid tett kontakt med de største og mest anerkjente universitets og forskningsmiljøer og har jobbet målrettet med å utvikle mer miljøriktige bygg, alternative byggeteknikker og bruk av nye materialer.

I de senere årene har vi imidlertid endret kursen i FoU-arbeidet. Vi jobber nå i stadig større grad med innovasjon i åpne prosesser sammen med kunder og partnere. Resultatet er at innovasjonstakten har økt betydelig.

Det må en økt bruk av åpen innovasjon til for å lykkes

Åpen innovasjon er i seg selv ikke vår målsetning. Vi ser på åpen innovasjon som et virkemiddel for å øke vår innovasjonstakt og for å oppnå mer treffsikre prosesser. For Skanska sin del er åpen innovasjon knyttet til vår visjon om å bygge for et bedre samfunn.

Åpen innovasjon krever åpenhet og holdninger som kan bryte med et tradisjonelt tankesett for å lykkes. Grunnlaget for åpne prosesser er en solid teknologistrategi, systematikk i innovasjonsarbeidet og konkrete verktøy og metoder. Et av hovedargumentene for å ta i bruk åpen innovasjon er at utviklingskostnadene reduseres gjennom at utviklingen skjer direkte i prosjektets tidligfase. Når hele verdikjeden samarbeider og gir hverandre presis feedback på hverandres løsningsforslag og produktdesign, bli prosessen frem mot løsning vesentlig mer effektiv, for ikke å si innovativ.

Vi i Skanska er overbevisst om at veien inn i fremtiden går gjennom økt bruk av åpen innovasjon. Vi ønsker at byggenæringen skal være en del av det grønne skiftet og tror denne måten å jobbe på vil bidra til å øke næringens evne til å finne bærekraftige løsninger til beste for alle aktører, og ikke minst for samfunnet.