c

Instruks for levering og henting

I Skanska har din og andres sikkerhet førsteprioritet. Vi har derfor laget en instruks for levering og henting som skal oppbevares i kjøretøyet ditt.

Som sjåfør har du ansvar for at ferdsel, lasting og lossing forbundet med ditt oppdrag foregår på en god og sikker måte. 

Last ned, print ut og ta vare på instruksen og oppbevar det i kjøretøyet ditt. Ta det frem hver gang du har en leveranse til våre prosjekter og hjelp oss med å ivareta din egen og andres sikkerhet.

Vi har laget instruksen på norsk, engelsk og polsk:

Denne siden ble sist oppdatert: 23.04.2020