c

Ny måling: Skanska er de unges førstevalg!

Tidenes første Universum-undersøkelse blant yrkesfagelever og lærlinger viser at Skanska er de flestes førstevalg som den mest attraktive arbeidsgiveren i bransjen.

Et stolt og fornøyd team fra Skanska jubler utenfor NHO-bygget etter at Skanska ble kåret til mest attraktive arbeidsgiver blant lærlinger og yrkesfagelever.

Det var høy puls blant både ledere og lærlinger fra Skanska i NHO-bygget onsdag 17. april, like før resultatene fra den første nasjonale undersøkelsen i sitt slag skulle avsløres.

Den nye Universum-undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), og hentet data fra 538 lærlinger og yrkesfag-elever i bygg- og anleggsteknikk.

Deltakerne svarte ikke bare på spørsmålet om hvilken arbeidsgiver de ser på som mest attraktiv. De oppga også hvilke faktorer som betyr mest når de vurderer de ulike selskapene.

Skanska har flere gode konkurrenter som gjør en stor innsats for yrkesfagelevene, så det var et meget sterkt felt som inntok pallen. Og da Skanska endte helt øverst, var det en svært glad konsernsjef som inntok scenen sammen med en stor gjeng Skanska-medarbeidere.

Mange dyktige i bransjen

– Det er veldig gledelig at vi ender på topp i en slik måling, etter stort engasjement og innsats fra dyktige kolleger i hele organisasjonen. Og ikke minst fordi vi har flere dyktige bransjekollegaer som gjør en kjempejobb i sine ulike satsinger på å få flere unge inn til de viktige yrkesfagene. Det er avgjørende at vi sammen fremsnakker vår næring, og alle de spennende mulighetene som finnes ved å velge yrkesfag. Vi lar oss inspirere av innsatsen som gjøres der ute, og er glade for at vårt langsiktige arbeid gir så gode resultater, sa konsernsjef Stein Ivar Hellestad utenfor NHO-bygget etterpå.

Han er glad for at Skanskas egne lærlinger forteller at de trives, og er gode ambassadører for hele næringen.

– Vi har i dag 200 lærlinger fordelt på 14 forskjellige fag hos oss i Skanska. Ved forrige trivselsundersøkelse fikk vi ikke bare en fantastisk høy svarprosent, vi fikk også svært gode resultater: hele 96 prosent av våre lærlinger sier at de vil anbefale Skanska som arbeidsgiver til venner og bekjente – det er svært gledelig å høre, sa Hellestad.

Universum har i flere år målt hvem som er bransjens mest attraktive arbeidsgivere både blant universitet- og høyskolestudenter og erfarne med tilsvarende bakgrunn. Også her ligger Skanska nå på topp blant norske entreprenører.

Gode faddere og ledere

HR-sjef Anniken Schaug Øverby er glad for at også yrkesfagelevene og lærlingene nå er med, og peker på dyktige kollegaer ute i prosjektene som nøkkelen til suksessen.

– I Skanska har vi faddere som er rollemodeller og kulturbærere, og som sikrer god støtte og erfaringsutveksling til lærlingene. Når vi hvert år kårer både årets lærling og årets fadder, er det for å hedre dyktige og engasjerte kolleger og gi ekstra motivasjon til og fokus på den viktige jobben de gjør, sier Øverby.

– Vi har hatt dette som et satsingsområde de siste to årene, og blant annet brukt sosiale medier aktivt for å nå ut til målgruppen med historier fra prosjekthverdagen. Analysen fra Universum viser at dette betyr noe og gir effekt, og det er vi også glade for å se.

Skanskas rekrutteringssjef Christian Scheen leder Kompetanseutvalget i bransjeforeningen EBA, som har engasjert Universum for å gjøre denne målingen. Han hadde på forhånd bedt om å ikke få noen signaler om resultatet, og fikk dermed den positive overraskelsen på linje med alle andre i salen.

Gir hele bransjen mer kunnskap

– Det er selvsagt veldig stas at vi i Skanska gjør det bra, men enda viktigere er det at hele bransjen gjennom denne undersøkelsen får mer innsikt i hvordan ungdommene vurderer muligheter og alternativer når de tar sine utdanningsvalg, sier Scheen.

– Denne undersøkelsen og de analysene som Universum har gjort, er et viktig kunnskapsgrunnlag for alle oss i bygg- og anleggsnæringen som sammen jobber for å få flere inn i yrkesfagene og de mange spennende mulighetene vi kan by på. Her er det mange som gjør mye bra, og vi kan alle lære av hverandre. Jeg håper at både denne undersøkelsen og konkurranseelementet bidrar til at vi som bransje fokuserer enda mer på de unge og løfter frem yrkesfag så mye som det fortjener.

universum-laerling24-9221
universum-laerling24-8991
universum-laerling24-9033
universum-laerling24-9099
universum-laerling24-9117
universum-laerling24-9158
universum-laerling24-9162
Denne siden ble sist oppdatert: 18.04.2024