c

Karriere i Skanska

Når du vokser som menneske, utvikles vi som selskap. Her har du utallige muligheter til å lære, utvikle deg og vokse i et ledende internasjonalt selskap. Vi holder det vi lover og vi skaper tillit ved å ta ansvar, både for hverandre og for våre kunders suksess.

Våre verdier: vis ansvarlighet, vær åpen og ærlig, bli bedre sammen og skap kundeverdi – danner grunnlaget for alt vi gjør og skal støtte oss i å oppnå vår visjon om å bygge for et bedre samfunn. Det er prosjektene våre som står i fokus og våre medarbeidere og deres kompetanse er nøkkelen til vår suksess.

Kompetanseutvikling

Vi forventer at våre medarbeidere utvikler seg og tar utfordringer. Det er kun slik vi skaper kundeverdi og blir bedre som selskap. Derfor legger vi til rette for kontinuerlig utvikling.

Den viktigste arenaen for utvikling er hverdagen. Men hverdagen i våre prosjekter er aldri lik eller kjedelig. Det å løse utfordringer du møter i prosjektene du jobber med og å ta ansvar, gir erfaring og kunnskap som ikke kan erstattes av noe annet.

Men i Skanska vil du også ha mange kompetente kolleger, sterke fagmiljøer og alltid noen å spørre om råd – både nasjonalt og internasjonalt. Våre største prestasjoner oppnår vi i lag og vi jobber kontinuerlig med å styrke samhandling på tvers av organisasjonen.

Den daglige læring gjennom oppgaven og gjennom dialogen med andre støttes gjennom systematisk kurs og utviklingstiltak som er skreddersydd til behov og rolle. Ett eksempel er vår prosjektutdanning Gnist. Her satser vi på kompetansebygging innen prosjektstyring, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og produksjonsledelse.

Internasjonale muligheter

Ønsker du muligheten til å jobbe i et annet land? Skanska er et internasjonalt konsern. Hos oss kan du få internasjonal erfaring og nettverk på tvers av landegrensene. Vi har virksomhet i både Europa og USA, og ansatte i Skanska har muligheten til å jobbe i utlandet i en ønsket periode.

Les mer om våre internasjonale utviklingsprogrammer.

Medeierskap og ansattgoder

Som medarbeider i kan du bli medeier i selskapet gjennom aksjespareprogrammet Seop (Skanska Employee Ownership Program). Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og en rekke ansattgoder som bedriftshytter, både i inn- og utland, bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter på fritiden.

Vi vil mer

Skanska består av sterke fagmiljøer og tilbyr mange karriereveier med internasjonale muligheter. Vi bygger for et bedre samfunn – og nå trenger vi flere erfarne prosjektfunksjonærer og spesialister.

Les mer på nettsiden Vi vil mer.