c

På scenen for eiendomsbransjen

Når Skanska tar plass i de politiske debattene for en bærekraftig byutvikling, skjer det både på klubbscener på byen og i møterom på hjemmebane.

Enten det skjer på scener og frokostmøter ute på bransjens arrangementer, eller i møterommene på hjemmebane: Skanska-lederne Pål Aglen og Synnøve Lyssand Sandberg trives ekstra godt når de kan dele innsikt og erfaringer fra eiendomsmarkedet med premissleverandører som jobber mot samme mål: En grønn og konstruktiv byutvikling.

– Det er en bevisst prioritering fra vår side å bruke tid sammen med politikere og andre beslutningstakere på våre områder. Vi skal ikke bare være gode eiendomsutviklere, Skanska skal være en rollemodell i bransjen som bidrar til å dra utviklingen i riktig retning. Da må vi bidra ved å dele våre perspektiver, konstaterer Pål Aglen fra en barkrakk på Latter i Oslo.  

 

Sara Midtgaard og Pål Aglen
Pål Aglen i samtale med seniorøkonom Sara Midtgaard fra Handelsbanken under Lyses fagseminar på Latter i februar 2024. 

 

Der fag og politikk møtes 

Konserndirektøren med ansvar for Skanskas eiendomsutvikling i boligmarkedet er ikke her for å høre standup: Det er midt på dagen en torsdag, og salen er full av fagfolk fra eiendomsmarkedet og lokalpolitikere som vil holde seg oppdatert. Snart skal Aglen innta scenen som første taler på Lyses fagseminar for eiendomsbransjen.  

Dette er en viktig del av jobben, både for ham og for kollega Synnøve Lyssand Sandberg, som er administrerende direktør i Skanska Næringseiendom. To dager før Lyse-seminaret på Latter tok de to imot Oslos byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen, som besøkte Sandberg og Aglen på hjemmebane hos Skanska i Sundtkvartalet.  

 

skanska-politisk-5059.jpg
Synnøve Sandberg, Terje Nyborg Olsen og Pål Aglen var tre av Skanska-lederne som møtte byråd for byutvikling i Oslo, James Stove Lorentzen.

 

– Byråden ønsket å besøke oss for å høre hvordan vi som eiendomsutviklere ser på de politiske rammene for god byutvikling i Oslo. Vi setter stor pris på en åpen og nyansert dialog med både politikere og planmyndighet – da får vi en økt gjensidig forståelse og kan oppnå bedre prosjekter for både by og våre kunder. Vi møter ofte bransjekollegaer i nettverk og andre sammenhenger. Å jobbe sammen som bransje innen byutvikling, bærekraft og rammebetingelser betyr mye for oss som ansvarlige og ambisiøse aktører i eiendomsmarkedet, understreker Synnøve Lyssand Sandberg. 

 

synnove-220823-8799-2.jpeg
Synnøve Lyssand Sandberg er en aktiv debattant i eiendomsbransjen, her på frokostmøte med Oslo Metropolitan Area hos Aspelin Ramm høsten 2023. Foto: Aspelin Ramm Caption

 

– Myndighetene har gode intensjoner, og vi kan bidra med innsikt om konsekvenser med betydning for selve gjennomføringen. Vi tar ansvar for å skape bedre samspill ved å engasjere oss i ulike sammenhenger. Det er viktig for oss å være med å påvirke de politiske rammebetingelsene i bransjen. Det er viktig for oss å formidle til politikerne hva som til enhver tid er våre prioriteringer og hva som har betydning for forretningsvirksomheten og våre investeringer. Vi ønsker å samarbeide ansvarlig med kommunen og andre myndigheter som former rammebetingelser, sier Sandberg. 

 

skanska-politisk-5918.jpg
Pål Aglen trives når han kan innta scenen for å dele innsikt og erfaringer fra den operative delen av bransjen med sentrale beslutningstakere. 

 

Bank og eiendom på samme scene 

Tilbake på scenen hos Lyse, snakker Aglen seg varm om å sikre gode rammevilkår, slik at vi kan tette et boligunderskudd i de store byene i dag og i mange år fremover. Etterpå deltar han i debatt med byråd James Stove Lorentzen og seniorøkonom Sara Midtgaard fra Handelsbanken, som også har vært på scenen som innleder.  

– Denne typen samfunnskontakt med sentrale premissleverandører er svært nyttig for oss i Skanska. Ikke bare fordi vi selv kan dele våre erfaringer, dette handler mest av alt om å knytte relasjoner og ha konstruktive diskusjoner med beslutningstakerne i markedet, sier Pål Aglen.  

– I dag så vi for eksempel at vår egen innsikt og analyse stemmer godt overens med hva Handelsbanken har lagt til grunn. Da kan vi sammen i sterkere grad sette lys på utfordringene vår bransje står ovenfor, slik at det også blir tydelig for aktørene som setter viktige rammevilkår for oss. Målet er felles forståelse og bedre beslutninger. 

 

Denne siden ble sist oppdatert: 12.03.2024