c

Skanska Norges historie

Vår historie i Norge startet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma, og har til sammen ca 30 000 ansatte fordelt over Europa og USA. I Norge jobber det i dag 4100 mennesker.

Startet med Ingeniør Fredrik Selmer

Historien til Skanska Norge startet med etableringen av entreprenørselskapet Ing. F. Selmer i 1906. Selskapet var en pioner blant annet innen utvikling av byggemåter med armert betong, og hadde virksomhet både i Norge og i utlandet – faktisk helt til Australia der de ledet vannkraftutbyggingen i Snowy Mountains.

Selmer-Sande Entreprenør etableres

I 1983 kjøpte Ing. F. Selmer opp firmaet Furuholmen, som ble etablert i 1930. Disse to selskapene fusjonerte i 1985 og selskapet Selmer Furuholmen så dagens lys.

Bare to år senere, i 1987 fisjonerte Selmer Furuholmen til ti selvstendige entreprenørfirmaer under paraplyen til konsernselskapet, og fikk navnet Selmer-Sande Entreprenør AS.

Selmer Skanska AS

I 1989 kjøpte Skanska AB 1/3 av aksjene i Selmer-Sande Entreprenør. Året etter skiftet de navn til Selmer AS.

I 1995 ble Selmer ASA børsnotert, og selskapet gjorde en rekke oppkjøp de neste årene.

I 2000 tok Skanska AB over Selmer ASA, og selskapet skiftet navn til Selmer Skanska AS.

Skanska Norge AS

I 2004 skiftet selskapet navn, og Skanska Norge AS så dagens lys. I dag jobber det ca 4100 ansatte i Skanska Norge på anlegg- bygg- og eiendomsutviklingsprosjekter over hele Norge.