c

Oslo Storbylegevakt

Oslo storbylegevakt er et av våre pågående prosjekter som skal være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Totalt bruttoareal er på ca. 25 000 m2, i tillegg til et underjordisk p-hus på ca. 6 000 m2.

Prosjektet gjennomføres som en bredt anlagt entreprise med tidlig involvering av entreprenør.

Prosjektet skal være et passivhus og har en ambisjon om å oppnå BREEAM-NOR «Excellent» som er det nest høyeste sertifiseringsnivået i BREEAM-systemet. Byggherrens miljøstrategi inneholder krav om minst passivhus, 100% materialgjenvinning, 20% reduksjon av klimagassutslipp, så nært som mulig utslippsfri byggeplass, blågrønn faktor BGF, miljøvennlig transport, avfallshåndtering, økologi og energiregnskap for brukerutstyr, for å nevne noe.

Fordi legevakt ikke faller under BREEAM-NORs standard bygningskategorier, er det utviklet spesialtilpasset kriteriesett (bespoke) for dette prosjektet.

Oslo storbylegevakt har også vært en del av pilotprosjektet der man har gjenbrukt hulldekker fra Regjeringskvartalet. Ombrukte hulldekker har ca. 90% lavere klimagassutslipp enn om det hadde blitt produsert nye hulldekker for dette prosjektet.

I dette prosjektet ledet Skanska arbeidet med å utrede et rammeverk for tilvirkning og dokumentasjon av ombrukshulldekker i samsvar med lovverket. Prosedyren som ble utviklet for å fremstille og dokumentere ombrukshulldekkene, omfatter hele verdikjeden fra innledende vurdering av egenskaper, demontering, testing, transport, mellomlagring og bearbeiding med sluttkontroll av hulldekkene. Dette arbeidet har ledet ut til en ny norsk standard for hulldekker av betong til ombruk - NS3682.

Denne siden ble sist oppdatert: 04.11.2022