c

Stoffkartotek i CoBuilders Collaborate

Alle Skanska Norges prosjekter bruker Collaborate som elektronisk stoffkartotek.

CoBuilder AS har inngått en avtale med de sentrale aktørene i byggebransjen, herunder Skanska. Dette gjør at leverandører av kjemikalier kan levere sikkerhetsdatablader til ett sted. Etter registrering vil sikkerhetsdatabladene automatisk bli kvalitetskontrollert av tredjepart på vegne av alle aktører. Brukerne av systemet vil da kunne etablere og vedlikeholde prosjektspesifikt elektronisk stoffkartotek i produksjon.

I verktøyet Collaborate kan brukerne enkelt distribuere og samle inn sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger, miljødokumentasjon, teknisk dokumentasjon, FDV etc.

Vi i Skanska bruker Collaborate til å etterleve lov- og kundekrav knyttet til produkters innhold av helse og miljøfarlige stoffer, risiko- og substitusjon samt dokumentasjon av produktene.

Skanskas krav

Skanska stiller krav til at underentreprenører og deres underentreprenører, og leverandører som bruker kjemikalier på våre prosjekter, skal levere sikkerhetsdatablader til oss via Collaborate.

Risiko- og substitusjonsvurderinger utføres elektronisk i Collaborate, dersom produktet merkes i henhold til Skanskas varslingsfilter for produkter som innehar uønsket helse- og miljøfare. Vi viser til kontrakten.

Leveringsplikt og brukerregistrering

Leveringsplikten i henhold til Sikkerhetsdatablader er tilfredsstilt igjennom en avtale med coBuilder. Her registrerer du bedriften.

Der finner du nødvendig informasjon for å bli registrert som bruker, avtalevilkår, priser, kursing og brukerhjelp.