c

Skanskas styringssystem

Skanska Norge har et velfungerende miljøstyringssystem som sikrer kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner og minimering av våre miljørisikoer.

Skanskas miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til den internasjonale standarden ISO 14001:2015. Selskapet har vært sertifisert siden 2001, og miljøstyringssystemet er en del av Skanskas integrerte styringssystem «Slik Gjør Vi Det» (SGDV).

Miljøstyringssystemet i Skanska er basert på metoden Planlegg – Utfør – Kontroller – Korriger (Plan-Do-Check-Act, PDCA). Metoden satser på et systematisk og dokumentert arbeid for å oppnå kontinuerlig forbedring.

Dette oppnår vi ved bruk av vårt miljøstyringssystem:

  • Vi effektiviserer, forbedrer og systematiserer miljøarbeidet i aktiviteter og prosesser.
  • Vi sikrer samsvar med lover, forskrifter og egne krav.
  • Vi jobber med våre miljøaspekter for å forbedre våre miljøprestasjoner.
  • Vi reduserer risiko for at noe skjer (forebyggende arbeid).
  • Vi minimerer miljøkonsekvenser når noe skjer (korrigerende arbeid).
  • Vi imøtekommer bekymringer fra interessenter.
  • Vi gir et positivt inntrykk av virksomheten og et godt omdømme.

Viktigste miljøaspekter i Skanska Norge

Arealbruksendringer, energieffektivitet, maskiner og transport, sirkulærøkonomi og materialressurser er identifisert som våre viktigste miljøaspekter på prosjekt. Ved å følge Skanskas rutiner og prosedyrer sikrer vi en riktig ivaretakelse av disse miljøaspektene, men dette er ikke nok for oss.

Skanskas ambisjoner er ikke bare å tilfredsstille myndighets- og kundekrav, men også være en pådriver for en grønnere bransje. Vi ønsker å være ledende på miljø og derfor trenger vi å kontinuerlig vurdere ytterligere forbedringer som kan minimere våre miljøpåvirkninger så mye som mulig.

For å oppnå dette vurderer Skanska hvilke av våre miljøaspekter har mest betydning og hvilke potensialer vi har for å bli enda bedre. Ved å kartlegge våre viktigste miljøaspekter, sikrer vi en fornuftig prioritering og tildeling av ressurser.