c

Code of Conduct

Skanskas Etiske retningslinjer eller Code of Conduct definerer hvordan alle våre medarbeidere utfører sine oppgaver. Vi er stolte av den etiske forretningspraksisen vi har etablert, og verdiene vi etterlever.

Engasjerte kollegaer som deler våre verdier, gir selskapet en sterk etisk plattform – noe som er helt avgjørende for at vi skal kunne tiltrekke oss medarbeidere, og for at kundene skal velge oss til sine prosjekter. Det bidrar til å bygge tillit mellom kollegaer, samarbeidspartnere og kunder. Det bidrar også til å bygge stolthet og til å styrke virksomheten og selskapet vårt.

Vi har et sterkt omdømme, og vi skal fortsette med å utvikle kulturen i selskapet vårt slik den kommer til uttrykk i våre Etiske retningslinjer. Med en verdensledende posisjon i markedet følger et stort etisk ansvar.

Les mer om våre Etiske retningslinger - Code of Conduct her