c

Eiendomsutvikling

I Skanska investerer, finansierer, utvikler og gjennomfører vi prosjekter innenfor både bolig og næring. Vi utvikler fremtidens arbeidsplasser som legger til rette for kreative og levende miljøer for våre kunder. Vi utvikler eiendom for handel og kontor – og også en miks av disse.

  • Illustrasjon av fasade og inngangsparti av et kontorlokale
  • Illustrasjon av fasade og inngangsparti av Aibels kontorlokale
  • Inneomårde på kontorlokale i Sundtkvartalet. Brad fellestrapp og sosialt område.

Når vi utvikler fremtidens arbeidsplasser er målet å skape lokaler som oppmuntrer til arbeidsglede og kreativitet. Vi utvikler arbeidsplasser tilpasset til kundens spesifikke behov for sin virksomhet. Alle kunders behov er forskjellige – og vi i Skanska kan utvikle spesialtilpassede løsninger som vil møte disse behovene.

Men det er mer enn bare lokalene som ligger bak en god arbeidsplass. Vi ser alle våre eiendommer i en større sammenheng og vil at de skal bidra til en bærekraftig byutvikling. Vi er overbeviste om at bærekraftige bygg øker trivselen for våre leietakere, samtidig som de bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Bærekraftige bygg

I alle våre eiendommer har vi bygget inn energieffektive løsninger som bidrar til et lavere energiforbruk, et bra innendørsklima og god ventilasjon. Vi miljøsertifiserer alle våre næringsprosjekter etter BREEAM i Norge.

Et godt arbeidsmiljø skaper trivsel og produktivitet

Å sitte i et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø er avgjørende for trivselen og produktiviteten. Lokaler med god temperatur og god ventilasjon bidrar til økt produktivitet. Et kontor som dessuten er innredet ut fra varemerket kan si mye om selskapets identitet og verdier. Det får igjen medarbeiderne til å trives og føle seg ekstra stolte.

Bo godt i en bolig fra Skanska

Vi i Skanska utvikler boliger flere steder i Norge, og skaper hjem det er godt å leve i. Et hjem fra Skanska gir deg som boligkjøper både trygghet og moderne boliger med kvalitet, funksjonalitet og komfort.

Les mer om våre boligprosjekter