c

Eiendomsutvikling

I Skanska utvikler og gjennomfører vi eiendomsprosjekter innenfor både bolig og næring. Vi er tilstede fra idé og tomtekjøp til ferdig eiendomsprosjekt. Vi skaper hjem det er trygt og godt å bo i, og vi utvikler attraktive kontorbygg av høy kvalitet. Vi ser alle våre eiendommer i en større sammenheng og vil at de skal bidra til en bærekraftig byutvikling.

Sitter du på en tomt eller eiendom som kan egne seg for utvikling? Ta kontakt med oss for å høre mer om mulighetene.