c

Undervisningsbygg

Vi i Skanska skaper inspirerende læringsmiljøer hvor fremtiden til våre barn formes.

Skolebyggeren Skanska

Skanska bygger undervisningsbygg over hele landet, og har erfaring fra en rekke vellykkede barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter og høgskoler. Vi gjennomfører ca 8-10 skoleprosjekter hvert år, og har bred erfaring i utforming og bygging av undervisningsbygg som tilrettelegger for gode læringsmiljø.

Referanseprosjekter

Her kan du se noen av de forskjellige undervisningsbyggene vi har bygget:

Denne siden ble sist oppdatert: 10.05.2017