c

Digitalisering

I Skanska søker vi hele tiden etter områder hvor bruken av digitale verktøy og digitaliserte prosesser kan øke vår effektivitet, kvalitet og innovasjon.

Byggenæringen er midt i en digital revolusjon, og vi har en ambisjon om lede an utviklingen i næringen. Vi tror nemlig at avansert bruk av teknologi gjør oss bedre i stand til å forstå våre kunder og løse deres utfordringer. Vi har derfor utformet en digitaliseringsstrategi som definerer på hvilke områder vi skal bruke informasjonsteknologi og digitalisering for å understøtte våre forretningsmål.

Et digitalt levesett

Et digitalt levesett er en del av vår kultur. Alle roller i selskapet har definerte krav til kompetanse og vedlikehold og utvikling av digital kompetanse er en del av vår kompetanseutvikling. Digital interaksjon og kunnskapsdeling en helt naturlig del av våre hverdag. Selvsagt deler vi beste praksis på tvers av organisatoriske enheter og landegrenser. Våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører er også en del av vårt digitale levesett, og digitale verktøy er sentral i vår interaksjon og samarbeid med andre parter gjennom alle fasene av et prosjekt.