c

Skanska Digital

Skanska Digital er Skanskas digitale utviklingsenhet der vi utvikler industriell programvare for bygg- og anleggsbransjen. Våre løsninger bidrar til økt presisjon, bedre operasjonell effektivitet og mer bærekraftig gjennomføring av komplekse bygg- og anleggsprosjekter.

Skanska Digital investerer i tidligfase programvareselskaper for bygg- og anleggsbransjen der disse komplementerer vår kjernevirksomhet. Vi ser etter fremragende selskaper med sterke vekstambisjoner og mål om å skape en mer effektiv og bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Vi tar en aktiv rolle som eier og som et av verdens ledende entreprenørkonsern tilfører vi dyp bransjeerfaring og et internasjonalt nettverk.

Skanska Digital jobber i flere langsiktige samarbeid og partnerskap med ledende selskaper og forskningsinstitusjoner i Norge. Sammen er vi i full gang med blant annet flere store forskningsprosjekter. Her utvikler vi avanserte digitale løsninger som flytter industrien mot en mer bærekraftig gjennomføringsmodell.

Du kan lese mer om utvalgte produkter og tjenester, porteføljen vår og partnere på en egen landingsside. 

Les mer om hvordan vi digitaliserer bygg & anleggsbransjen