c

Varsling av etiske brudd

Dersom du kjenner til brudd på våre Etiske retningslinjer (Code of Conduct), håper vi du varsler om dette. Den enkleste måten å varsle på er å kontakte prosjektlederen på det aktuelle prosjektet.

Hvis du ikke er komfortabel med å snakke med prosjektlederen; ta kontakt med den øverste lederen på prosjektet, ansatte i Skanskas HR-avdeling eller Skanskas juridiske direktør.

Dersom du ikke er komfortabel med noen av disse mulighetene, og det er snakk om et alvorlig etisk brudd:

Kontakt Skanska Code of Conduct Hotline. Dette er en global varslingsordning som administreres av en nøytral tredjepart.

Du kan skrive rapporten din på norsk eller engelsk. Om du ønsker det kan du være anonym. Bruk denne web-adressen og 47789 som tilgangskode.

Den videre oppfølgingen av rapporten din vil bli håndtert av Skanska ABs etiske råd. Det kan være de vil ta kontakt med deg for utdypende spørsmål eller informasjon.

 

Denne siden ble sist oppdatert: 23.05.2017