c

Varsling av etiske brudd

Dersom du kjenner til brudd på våre Etiske retningslinjer (Code of Conduct), håper vi du varsler om dette. Den enkleste måten å varsle på er å kontakte prosjektlederen på det aktuelle prosjektet.

Hvis du ikke er komfortabel med å snakke med prosjektlederen; ta kontakt med den øverste lederen på prosjektet, ansatte i Skanskas HR-avdeling eller Skanskas juridiske direktør.

Dersom du ikke er komfortabel med noen av disse mulighetene, og det er snakk om et alvorlig etisk brudd:

Kontakt Skanska Code of Conduct Hotline. Dette er en global varslingsordning som administreres av SpeakUp, som er en nøytral tredjepart.

Du kan skrive rapporten din på norsk eller engelsk. Om du ønsker det kan du være anonym.

Bruk denne web-adressen

Du kan også varsle via SpeakUp sin egen app. Den kan du laste ned via følgende QR-kode:

QR kode 1.png

 

App’en vil be deg om å oppgi Skanskas organisasjonskode som er 109708. Du kan også skanne QR-koden under når du er inne i appen og får dette spørsmålet:

QR kode 2.png

Når dette er gjort, kan du legge igjen varselet ditt. Dette kan du enten lese inn eller skrive ditt varsel.

Når du har lagt inn et varsel vil du få et svar innen en uke.

Den videre oppfølgingen av rapporten din vil bli håndtert av Skanska ABs etiske råd.

Du kan også ringe inn ditt varsel. Da bruker du telefonnummer: +47 24 14 06 01. Tilgangskoden for Skanska er 109708.

 

How to report a concern in Skanska Norway

Everyone at Skanska is empowered to report instances of non-compliance with our Code of Conduct, including suspected  illegal or unethical behavior. If you are an employee, a supplier, customer og other third party and believe there has been a breach of Skanska’s Code of Conduct, there are several ways to report this.

If you are on site, you could talk to the operations manager or another senior manager on the project. You may also contact the Humans Resources department or a Skanska Lawyer.

Another option is to send a message to the ethics committee in Skanska Norway (Contact). In most cases, communication and follow up will be members of the ethics committee, and if you want you always have the option to speak to someone in person, by phone or by email.

If you don’t feel comfortable doing this when you believe there has been a serious breach of our Code of Conduct, you can contact Skanskas Code of Conduct Hotline. Your report will be completely anonymous unless you choose to reveal your identity.

How to report to the Skanska Code of Conduct Hotline:

Online: Visit this web-site 
Phone: +47 24 14 06 01
Use 109708 as access code.

App: Download the “SpeakUp by People Intouch” app via app-store/ Google Play

Use 109708 as access code or the following QR-code:

QR kode 3.png