c

Vertikal Nydalen: Et radikalt prosjekt

Bak fasaden på det nyåpnede Vertikal Nydalen finner du resultatet av fire forskningsprosjekter i Skanskas regi. Det mest radikale i nybygget er ventilasjonsanlegget for kontordelen, som kun består av sensorstyrte ventiler på fasaden.

Foto: Lars Petter Pettersen/Snøhetta

Etter den høytidelige åpningen med jazzmusikk og hallingdansere i Nydalen torsdag, fikk de besøkende komme innenfor den mye omtalte fasaden og se hva som skjuler seg inne i det 18 etasjer høye bygget, signert arkitektene i Snøhetta.

Byggherren Avantor flyttet hovedkontoret inn for et halvt år siden, og viste stolt rundt i lokalene.

Der ble det raskt klart hvorfor dette prosjektet vekker internasjonal oppsikt, og jevnlig tar imot busslaster med interesserte fagfolk. For et bygg som dette er ikke realisert i Norge før nå. Hvis vi helt kort skal nevne 10 nøkkelpoenger punktvis, kan vi gjøre det slik:

  • Bygget produserer selv energien som trengs til ventilasjon, oppvarming og kjøling til kontordelen
  • Energibehovet til drift av Vertikal Nydalen er under 1/10 av et vanlig kontorbygg
  • All ventilasjon i kontordelen er naturlig ventilasjon gjennom sensorstyrte luker
  • Det finnes dermed ingen ventilasjonsrør eller systemer inne som stjeler takhøyden
  • Byggets vinkler er utformet for å styre de naturlige luftstrømmene mellom ventilene i lokalet
  • Vann fra geobrønner sirkulerer i både gulv og vegger for kjøling eller oppvarming
  • Varme absorberes i betongveggene om dagen og frigjøres om natten, for stabil innetemperatur
  • Solcellepanelene på taket gir strøm til varmepumpen som varmer opp kontordelen
  • Hver arbeidsplass har en QR-kode som lar brukerne gi tilbakemelding på inneklimaet
  • Tilbakemeldinger på temperatur, trekk eller luftkvalitet registreres i sanntid av klimasystemet

Hiver ut 80 prosent av teknikken

– Spørsmålet vi besvarer med Vertikal Nydalen, er dette: Kan vi hive ut 80 prosent av teknikken i et moderne kontorbygg og fremdeles få et godt inneklima som brukerne er fornøyde med? Kan vi droppe kostbar og komplisert mekanikk og i stedet sette opp et robust bygg med solide løsninger som vil fungere i mange tiår, og likevel oppnå god komfort og luftkvalitet? Vi mener at svaret er ja, og at Vertikal Nydalen viser hvordan det kan gjøres, sier sjefsrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska.

Han har vært en sentral aktør i arbeidet med klimatiseringsystemet i Vertikal Nydalen. Bygget er ikke bare et forbildeprosjekt i Futurebuilt. Det er også pilotprosjekt i forskingsprogrammene Naturligvis og SmartTune, bruker varme- og kjøleteknologi fra forskningsprosjektet Lowex, og analyseres nå gjennom forskningsprosjektet Hybridene.

For Tor Helge Dokka er det også viktig at den naturlige ventilasjonen er et alternativ til bruk og kast-løsningene som ellers preger de vanlige prosjektene.

Et varig alternativ til bruk og kast

– Den store gevinsten ved å bruke naturlig klimatisering er ikke bare den store energieffektiviseringen. Vi får også et system som er enklere og rimeligere å drifte, som ikke trenger å rives ut av bygget for å byttes ut etter 8-10  år. Det er dessverre dette som er normalen i dag, og som bidrar til økte klimagassutslipp i livsløpsregnskapet. Med Vertikal Nydalen har vi bygget en alternativ og mer bærekraftig løsning, den første av sitt slag i Norge, sier Dokka, som selv tok doktorgrad på modellering av luftkvalitet i boliger og næringsbygg.

– Dette er innovasjonen som har stor verdi når den tas videre i nye prosjekter. Dette bygget er både grønt, bærekraftig og lønnsomt, sa Avantor-sjef Øystein Thorup før han åpnet den grønne snora og slapp publikum inn.

Da de ansatte i Avantor flyttet inn i kontorene, var de spente på hvordan den naturlige ventilasjonen og de alternative løsningene for klimatisering ville fungere gjennom vinteren.

Brukerne er svært fornøyde

Sjefsrådgiver Niels Lassen i Skanska har analysert tilbakemeldingene, og konstaterer at de er langt mer fornøyde enn snittet av de som sitter i vanlige kontorbygg. I SmartTune-systemet følger han med på tilbakemeldingene fra brukerne i kontorlandskapet i sanntid, og bruker responsen for å innjustere systemet. Brukerne kan selv også åpne luftelukene om de ønsker det, noe som bidrar til at de gjennomgående er mer fornøyd med inneklimaet.

– Det er mange bransjefolk som ville si at det er galskap å droppe de moderne ventilasjonssystemene, og vi måtte få dispensasjon fra både energi- og inneklimakravene for å få dette til. Vi har med andre ord «brutt» masse regler, og folk er mer fornøyd enn noensinne.  Vertikal Nydalen står dermed som et levende bevis på at bransjepraksis og regelverk bidrar til at vi går glipp av gode løsninger. Det er nødvendig å utfordre dette, og vi vil gjøre det med solid dokumentasjon gjennom forskningsprosjektet Hybridene, sier Lassen, som selv tok sin doktorgrad  latert til SmartTune og utviklet tilbakemeldingssystemet for inneklima.

– Med Vertikal Nydalen utfordrer vi dagens praksis på flere måter. Vi går nye veier for å skape et bygg som kombinerer godt inneklima, lavt energibehov, lavt CO2- utslipp og lave driftsutgifter, sier Niels Lassen.

 

vertikal-news-8656
1 / 7 Det var stinn brakke under åpningen 25.4.2024
vertikal-news-8687
2 / 7 Det var stinn brakke under åpningen 25.4.2024
vertikal-news-
3 / 7 Kvalitetene i prosjektet viste seg fra sin beste side i april-solen.
vertikal-news--2
4 / 7 Høy svever de og flotte er de. Leilighetene i Vertikal Nydalen har fantastisk utsikt over hovedstaden.
vertikal-news-0080
5 / 7 Konsernsjef Skanska, Stein Ivar Hellestad med Snøhette med-grûnder Kjetil Trædal Thorsen.
vertikal-news-8485
6 / 7 Prosjektet ligger sentralt på Nydalen.
vertikal-news-8540
7 / 7 Stein Ivar holdt tale under åpningen.
Denne siden ble sist oppdatert: 26.04.2024