c

Lena gikk fra å skrive masteroppgave om Tønsbergprosjektet, til å jobbe der.

Under studiene og gjennom internship havnet Lena Haugen Strømsheim på Tønsbergprosjektet, hvor Skanska bygger nytt sykehus på rekordtid for Sykehuset i Vestfold. I dag er hun ansatt som prosjektingeniør på nettopp det prosjektet hun skrev oppgave om. Vi tok en prat med den tidligere masterstudenten om oppgaven og den nye hverdagen i prosjekt. 

Lena på taket av det nye sykehusbygget. Det nye bygget er bygget på det gamle som kan sees i bakgrunnen.

Kan du fortelle kort om masteroppgaven din?   

- I oppgaven skrev vi om samarbeid i byggeprosjekter og bruk av IPD (Integrated Project Delivery).  Det gjorde vi ved å gjennomføre intervjuer med de tre prosjektdirektørene, Hans Thomas Gaarder fra Skanska, Tom Einertsen i Sykehuset i Vestfold og Hans Ole Haugen fra CURA . I tillegg sendte vi en spørreundersøkelse til alle i prosjektet. Med det ønsket vi å se på hva som er fordelene med IPD og hva som er mulige utfordringer. Jeg skrev sammen med en brasiliansk jente. Vi satt på teams å jobbet pga. koronapandemien. En litt spesiell, men god opplevelse. 

Hvorfor ønsket du å skrive om IPD-kontrakter og Tønsbergprosjektet? 

- I tredje semester fikk jeg et internship i Skanska i 4 måneder. Og etter å ha vært innom Drammen Stasjon Hotell kom jeg til hit til Tønsberg og Tønsbergprosjektet. Det var under dette oppholdet at Hans Thomas tipset meg om IPD som om noe å skrive om. Dette er jo en veldig ny type kontrakt.  Det er brukt på blant annet en del sykehusprosjekter i USA, og det finnes derfor en del litteratur om temaet, men det er helt nytt i Norge og Skandinavia.  

Hva er din rolle i dette prosjektet og hvordan ser en arbeidsdag ut?  

- Etter internshipet ble jeg ansatt som prosjektingeniør og jobber hovedsakelig med kvalitet. Det innebærerat jeg går mye befaringer, blandt annet tilkomstbefaringer, der man ser om alt er klart før neste aktør starter. Under befaringene registreres alle eventuelle avvik, noe jeg også har hatt ansvar for å følge opp at blir utbedret. Dette var jo spesielt aktuelt under bygging, hvor det var produksjon. Dagen er litt ulik nå som produksjonen for det meste er ferdig og det er testing som pågår. Vi er avhengig av at alle systemer fungerer sammen på et sykehus. 

Hva er grunnen til at du ønsket å jobbe i bygg- og anleggsbransjen og endte opp med å søke jobb i Skanska?  

- Jeg ble tiltrukket av bygg- og anleggsbransjen da jeg synes det er en bransje som er preget av mange muligheter, og spennende prosjekter. Jeg anser det som en veldig «bred bransje» og man kommer innom så mange steder og fagområder. I tillegg har jeg jo alltid likt realfag veldig godt da.   

- Veien inn til Skanska var i første omgang å søke på internship, så endte jeg jo opp med å bli ansatt. Skanska er en bedrift med masse muligheter innen samme selskap og dette merket jeg meg kjapt. Også hadde jeg jo hørt om en del av de spennende prosjektene i Skanska; her i Tønsberg, Oslo Spektrum og arbeidet på regjeringskvartalet blant annet.   

Hva er viktig for at du skal trives på jobben?  

- Utviklingsmuligheter har vært og er viktig for meg. Jeg har vært med i YPP-programmet (young professionals program) og vi har hatt tre samlinger til nå. Dette gir et veldig godt innblikk i organisasjonen generelt og det gir viktig kompetanse og skaper nettverk. Godt arbeidsmiljø er jo også viktig, og det synes jeg virkelig det er her på prosjektet, jeg synes alle jeg møter er hyggelige.

Hva har vært det mest lærerike med å jobbe i Skanska så langt, og er det noen spesielle typer prosjekter eller områder du har lyst til å utvikle deg innenfor?  

 - Jeg har hatt en veldig bratt læringskurve. Jeg hadde jo nesten ikke vært på en byggeplass før jeg begynte her, så det har jeg lært mye av og har vært veldig interessant. Spesielt befaringsrundene.  

- Næringsbygg synes jeg det virker spennende å jobbe med. De er litt annerledes og type bygg varierer mer enn fra bolig. Jeg kunne også tenkt meg å være innom tilbudsteam en gang, det virker gøy!  

Lena_Strømsheim_DSCF1277
Lena_DSCF1237
Lena_Strømsheim_DSCF1162
Denne siden ble sist oppdatert: 06.06.2021