c

Industri, kai og marine

Skanska har lang erfaring fra utbygging av industrianlegg, kaier og havner over hele landet. Vårt sterke, tverrfaglige miljø har ledende ekspertise på komplekse fagområder fra sjøbunnskartlegging til konstruksjon – og ligger helt i front på teknologi.

På Kollsnes i Øygarden var Skanska med på å bygge verdens første mottaksanlegg for CO2. Arbeidene omfattet opparbeidelse av nytt tomteareal med infrastruktur på anlegget, veier, bygging av importkai, administrasjonsbygg, samt verksteds- og laboratoriebygg for det nye mottaksanlegget.

Industri
Skanska har en bred kompetanse på industriprosjekter og en lang historie på leveranser som eksempelvis landanlegg for offshorenæringen og transformatorstasjoner i det elektriske overføringsnettet. Vår kunnskap og erfaring gjør oss til en solid partner i anleggsutbyggingene som kreves i det grønne skiftet.

Kai- og havneutbygging
På dette fagfeltet er det vår tverrfaglige styrke som gir Skanska en ledende posisjon. Med et spisskompetent, internt rådgivermiljø og eget marineutstyr er totalentreprisene vår spesialitet, der vi bygger kaier, sjøfyllinger og sjøledninger. Mottaksanlegget for CO2 på Kollsnes er et referanseprosjekt der vi brukte alle våre faggrupper i den endelige leveransen.