c

Støttefunksjoner

Støttefunksjonene våre består av HR, Kommunikasjon, Juridisk, Økonomi og Finans, Innkjøp, Helse, Sikkerhet, Seriøsitet, Kvalitet og Usikkerhetsstyring.

HR

Skanska har et stort og profesjonelt HR-miljø med mye engasjement, ambisjoner og spisskompetanse. Vår visjon er å bygge for et bedre samfunn og vi har en ambisjon om å være den mest attraktive arbeidsgiveren, med en inkluderende og mangfoldig kultur. Vi skal sørge for å attrahere, rekruttere og utvikle de beste lederne og medarbeiderne i bransjen.

Vi har også medarbeidertjenester som hjelper de ansatte med spørsmål de måtte ha knytte til deres ansattforhold, som for eksempel lønn, fravær, pensjon og forsikring.

Kommunikasjon

Skanska er en av Nordens sterkeste merkevarer og en av bygg- og anleggsnæringens ledende aktører. Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for konsernets interne og eksterne mediekanaler, samt øvrig kommunikasjonsarbeid knyttet til selskapets merkevare. Avdelingen besitter spisskompetanse innen strategisk kommunikasjon, og arbeider tett med både konsernets ledere og øvrige ansatte innen en rekke ulike felt.

Juridisk

Juridisk avdeling skal bidra til å sikre at Skanska Norge har juridisk kompetanse og kapasitet innenfor de områder som anses å være kritiske for både kontroll og utvikling av virksomheten. Avdelingen som har blant annet kompetanse innen kontraktshåndtering, konkurranselovgivning, eiendomsutvikling, prosjektforsikring, etisk adferd, arbeidsrett, og GDPR.

Økonomi og finans

Økonomi og finans skal bidra til at Skanska når sine mål ved å bidra til at forretningen har kontroll, forutsigbarhet og faktabaserte beslutningsunderlag, samt å sikre at vi driver innenfor gjeldende lover og regler. Avdelingen består blant annet av regnskap og rapportering, controlling, finans og garantier, pensjonskassen og lønn.

Innkjøp

Profesjonelt innkjøpsarbeid er viktig for å sikre Skanskas konkurransekraft, og for å oppnå prosjektenes økonomiske mål. På tvers av prosjekter jobber Innkjøp i Skanska med kategoristyring, leverandørevaluering, miljø og seriøsitets- og dokumentkrav. Vi har innkjøpsledelse både sentralt og ute i de ulike forretningsområdene.

Helse, Sikkerhet, Seriøsitet og Kvalitet

For å redusere helserisiko jobber vi systematisk med å fjerne, begrense og beskytte oss mot de mest kritiske helserisikoene vi utsettes for på våre prosjekter. Skanska har også en egen bedriftshelsetjeneste som gir helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. Kvalitetsavdelingen støtter ledelsen og har som hovedoppgave å sørge for å etablere, iverksette og vedlikeholde Skanska Norges styringssystem.

Usikkerhetsstyring

Avdeling for usikkerhetsstyring sikrer at risiko og muligheter blir vurdert og håndtert systematisk for å kunne oppnå Skanska Norges forretningsmål. Avdelingen støtter operative enheter og regioner i utvikling av en sterk kultur på usikkerhetsstyring, gjennom å dele beste praksis, kunnskapsdeling og opplæring.