c

Skanska bygger storsatsing på psykisk helsevern

Når det nye senteret for psykisk helsevern på Ahus åpner i januar 2026, er det et spisskompetent lag fra Skanska som står bak. – Vi høster nå frukter av vår langsiktige satsing på sykehus, sier konsernsjef Stein Ivar Hellestad.

Betongarbeiderne Muhammed Guled og Tamsir Cham (til høyre) var i full sving med armering da Skanska-lederne kom på besøk.

Det som nå reiser seg på byggetomta på Ahus, er et helt nytt voksenpsykiatrisk senter, som vil bli arbeidsplass til nærmere 500 ansatte når nybygget kobles på dagens bygg i løpet av 2025. 

Nybygget i det som kalles Psykisk Helsevern Nordbyhagen (PHN) har totalt 440 rom med ulike funksjoner, og vil bli en betydelig styrking av det sykehusbaserte psykiske helsevernet.  

Stein Ivar Hellestad besøkte nylig på byggetomta på Ahus som vertskap for Ståle Rød og Lena Hök, som begge sitter i Skanskas internasjonale konsernledelse. Sammen med Skanskas innovasjonsdirektør Gustaf Werner fikk de se hva det nye, moderne senteret skal by på for både ansatte og brukere.  

skanska-ahus-april24-7355.jpg
Andre Wrangell er produksjonsleder betong på Psykisk Helsevern Nordbyhagen (PHN)-prosjektet, og orienterte de besøkende om framdriften.Wrangell er produksjonsleder betong på Psykisk Helsevern Nordbyhagen (PHN)-prosjektet, og orienterte de besøkende om framdriften.

 

Har samlet solid kunnskap og erfaring 

– Disse prosjektene vinner vi på grunn av folka våre og den kunnskapen og erfaringen de har tilegnet seg i våre tidligere sykehusprosjekter, sier Hellestad fra den åpne toppetasjen med utsikt ned mot et armeringslag i full sving. 

Dette er prosjektet i korte trekk. 

  • Akershus universitetssykehus HF (A-hus) ønsker å samle tilbudet for sykehusbasert psykisk helsevern i et senter for psykisk helsevern.  
  • Det nye senteret Psykisk Helsevern Nordbyhagen (PHN) består av et 8200 m2 nybygg for voksenpsykiatri, 1000 m2 tilbygg på dagens senter for barne- og ungdomspsykiatri samt 600 m2 ombygg. 
  • Senteret skal tilby sykehusbaserte spesialisthelsetjenester til barn, unge og voksne innen akuttpsykiatri, alderspsykiatri, psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri.  
skanska-ahus-april24-render.jpg

Her er arkitektenes illustrasjon av hvordan det nye bygget for voksenpsykatri kan se ut når det tas i bruk i 2026. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

 

Nøkkelpersoner med riktig kompetanse

Hellestad er fornøyd med at Akershus universitetssykehus HF og Sykehusbygg HF valgte Skanska til totalentreprisen til en verdi av en halv milliard kroner.

– I dette prosjektet på Ahus sitter det flere av våre nøkkelpersoner som i fjor leverte fra seg Nord-Europas mest moderne legevakt til Oslo kommune, i rett tid og til avtalt pris. Ikke minst har vi også trukket veksler på spisskompetansen fra psykiatribyggene vi har levert i Tønsberg og Kristiansand, sier Stein Ivar Hellestad.

Skanska har siden 2000 vært involvert i mer enn 500 helse- og omsorgsprosjekter både i Norge og internasjonalt, og har de siste årene spesialisert seg på store og komplekse helsebygg.

Prosjekteier Peter Blume i Skanska var selv sentral da Skanska bygget Ahus i 2005. Når han nå viser Hellestad og de internasjonale gjestene rundt, er han glad for å kunne bidra i denne storsatsingen på psykiatrien.

skanska-ahus-april24-8166.jpg

Nybygget for voksenpsykiatri kommer rett ved siden av det eksisterende bygget til barne- og ungdomspsykiatrien (til venstre på bildet), som også skal bygges på.

 

Systematisk satsing på sykehus

– Vi har gjennom flere år systematisk bygget opp spisskompetanse på komplekse sykehusprosjekter, og det nyter vi godt av nå – med sterke team som har riktig erfaring. Dermed er vi også solid rigget for den enorme satsingen som venter når sykehusene på Aker og Rikshospitalet de nærmeste årene skal investere 40 milliarder i nye bygg og utvidelser, sier Blume.

skanska-ahus-april24-7453.jpg
Skanskas konsernsjef Stein Ivar Hellestad er fornøyd med at satsingen på sykehusbygg gitt Skanska enda bredere og dypere kompetanse på fagområdet.

 

Nybygget han nå står på taket av, er den nye delen av voksenpsykiatrien, der det stilles noen ekstra krav til løsninger som både skal være robuste og vennlige.

– Vi vant dette oppdraget sammen med arkitektene og rådgiverne våre. Og da vi startet produksjonsfasen her på Ahus sommeren 2023, var det med en fin miks av sterke fagfolk og erfarne sykehusbyggere, både på prosjektering og teknisk side, forteller Blume. 

Bygget eget testrom for å optimalisere

Han har nettopp sett prosjektleder Oddmund Bruun presentere utvalgte detaljer for interesserte Skanska-ledere inne på brakka, og er fornøyd med at prosjektet er i god flyt, etter ni måneder med produksjon.

Bruun ser særlig fram til byggingen av rommene kommer i gang, der Skanskas egne tømrere får bryne seg på en rekke interessante utfordringer.

– Vi bygget for eksempel tidlig et testrom der vi har fått prøvd ut en rekke spesielle hensyn som må tas, og optimalisert løsningene i tett kontakt med fagmiljøet her på Ahus. Vi er glade for å ha tett og god kontakt med både byggherre og brukere og naboer, forteller Bruun fornøyd.

Denne siden ble sist oppdatert: 11.04.2024