c

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet.

Vårt sikkerhetsengasjement er forankret i våre verdier. Alle i Skanska skal vise ansvarlighet og ta vare de som jobber på våre prosjekter og de som bor i lokalmiljøer hvor vi har virksomhet. Vi arbeider sikkert - eller ikke i det hele tatt. Vi går aldri forbi en usikker arbeidsoperasjon. Hos oss skal alle kjenne seg trygge og trives når de er på jobb.

Kontinuerlig forbedring gjennom læring

Skanska er en del av en risikofylt bransje hvor store energier er i sving og hvor alt for mange blir utsatt for skader og ulykker. Vi har tatt store steg de siste årene mot å nå vårt mål om null skader og ulykker, men vi har fortsatt en vei å gå.

Vi er en lærende organisasjon, og ser alltid etter forbedringer og nye løsninger. Vi har en inkluderende kultur, er ydmyke og viser hverandre tillit og respekt. Sikkerhetskulturen i Skanska er preget av at vi skal lære av våre egne og andres feil, og gjennom dette øke sikkerheten og trivselen til alle som oppholder seg på våre prosjekter.

Vi har også utviklet og implementert en rekke systemer, rutiner og prosedyrer som hjelper oss med tilrettelegge og planlegge for sikker og effektiv produksjon. Kombinasjonen av sunne holdninger, sterke verdier, og gode systemer, prosedyrer og rutiner gjør oss til en av bransjens ledende aktører når det gjelder sikkerhet.

Vi gransker alle ulykker og nestenulykker som kunne fått alvorlig utfall. Læringen fra disse hendelsene og ulykkene spres på tvers av organisasjonen vår. Slik hjelper vi hverandre med å bli bedre.

Globalt fokus på sikkerhet

Sikkerhet er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. Men vi har også én uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Vi kaller denne uken for Sikkerhetsuka.

Vi har gjennomført Sikkerhetsuka på tvers av selskapet i nesten 20 år og det har utviklet seg til å bli et av de største og viktigste sikkerhetsarrangementene i bygg- og anleggsbransjen.