c

Anlegg

Som Norges ledende anleggsentreprenør bygger vi i Skanska de største og mest komplekse samferdsel-, infrastruktur-, industri- og vannkraftprosjektene. Vi mener alvor med satsingen på klima og miljø, og var først i Norge med å miljøsertifisere anleggsprosjekter.

skanska-nordoyvegen-3000px-GA042774 (1)
1 / 4 Skanskas mange ulike faggrupper jobbet side om side på nye Nordøyvegen i Ålesund. Prosjektet omfattet tre undersjøiske tunneler, tre nye bruer og sjøfyllinger.
E16 Bagn - Bjørgo
2 / 4 E16 Bagn–Bjørgo var det første veiprosjektet i Norge som gjennomgikk en BREEAM Infrastructre sertifisering.
Rogfast E04
3 / 4 På E39 Rogfast E04 bygger Skanska 18,5 km toløps tunnel som på det dypeste vil ligge 392 meter under havoverflaten. Prosjektet er en del av totalt den totalt 26,7 km lange undersjøiske tunnelen som vil bli verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel når den står ferdig i 2029.
OPS Hålogalandsvegen__12
4 / 4 I offentlig-privat samarbeid (OPS) bygger Skanska E10 Hålogalandsvegen mellom Lofoten og Harstad. Totalt skal det bygges 82 km ny vei, inkludert 27 km fordelt på sju tunneler. Prosjektet har høye klima- og miljøambisjoner med mål om å oppnå sertifiseringen BREEAM Infrastructure: Design & Construction Excellent.

I over 100 år har vi gjennomført anleggsprosjekter over hele landet. Vi bygger veier, broer, tunneler, jernbaner, vannkraftverk og demninger, samt industri-, kai- og havneanlegg. Vi har kompetanse til å utføre oppdrag innen alle typer anleggsprosjekter, fra mindre masseforflytnings-, grunnarbeid- og fundamenteringsjobber til de største og mest komplekse prosjektene.

Faglig styrke i alle ledd
Det er menneskene i prosjektene som er Skanskas store styrke. Når vi gang på gang lykkes med å levere kostnadseffektive anleggsprosjekter som innfrir strenge krav til både kvalitet og klimahensyn, er det kompetansen og den faglige styrken i hele laget som er forklaringen. En av våre verdier er å bli bedre sammen. Derfor utfordrer vi både oss selv og kundene til å bruke vår felles innsikt til å ta bedre og smartere valg, som skaper merverdi for alle parter.

Tidlig involvering og samarbeid
Når vi lykkes med et prosjekt, så lykkes vi sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Jo tidligere vi som entreprenør blir involvert i utviklingen, jo mer kan vi bidra med for å sikre at vi finner den beste veien til mål. Vår tilnærming er alltid å sikre oppdragsgiver en trygg og forutsigbar prosess, som bidrar til at vi når målet både på tid, kost og kvalitet.

Høye klimaambisjoner
Skanska skal lede an i det grønne skiftet, og vi har forpliktet oss på Parisavtalens mål om å være klimanøytrale i 2045. Det er et svært ambisiøst mål, som krever nye måter å arbeide på. Takket være vårt sterke interne rådgivermiljø og en omfattende satsing på forskning og utvikling, bidrar vi aktivt til å utvikle nye løsninger rundt naturmangfold, arealbruksendringer og klimagassutslipp. 

Sikkerhet i fokus
Vårt sikkerhetsengasjement er dypt forankret i våre verdier. Alle i Skanska skal vise ansvarlighet og ta vare de som jobber på våre prosjekter, og de som bor i lokalmiljøene hvor vi arbeider. Vi arbeider systematisk med sikkerhet i alle våre operasjoner, og gransker alle ulykker og nestenulykker som kunne fått alvorlig utfall. Læringen fra disse hendelsene og ulykkene spres på tvers av organisasjonen vår. Slik hjelper vi hverandre med å bli bedre.