c

Anlegg

Skanska bidrar til at mennesker kan reise trygt og komfortabelt. Vi har maskinpark og kompetanse til å gjennomføre store og komplekse oppdrag innen alle typer anleggsprosjekter.

Vi i Skanska har lang erfaring innenfor samferdsel og infrastrukturprosjekt, havn og marine, samt energi og vannkraft.

I over 100 år har vi bygget veier, jernbaner, bruer og tuneller i Norge som bidrar til at folk kan reise trygt og komfortabelt dit de skal. 

Skanska er den ledende aktøren innen kraftutbygging i Norge, og tradisjonelle vannkraftsutbygginger er et viktig kjerneområde for vår anleggsvirksomhet.

Vi har per i dag det første og eneste pågående anleggsprosjekt med ambisjoner om å oppnå miljøsertifiseringen CEEQUAL.

Miljø og sikkerhet i fokus i alle våre prosjekter