c

Leverandørfaktura

For at vi skal behandle fakturaen forsvarlig og sikre at den blir betalt innen forfall, må faktura utstedes til korrekt juridisk enhet. På denne siden ser du alle krav og kontaktinformasjon ved eventuelle spørsmål.

Leverandørfaktura

For at vi skal behandle fakturaen forsvarlig og sikre at den blir betalt innen forfall, må faktura utstedes til korrekt juridisk enhet. På denne siden ser du alle krav og kontaktinformasjon ved eventuelle spørsmål.

Krav til fakturareferanse

Alle fakturaer må merkes med vårt prosjektnummer. Dette er avgjørende for at vi skal få behandlet fakturaen i tide. Prosjektnummer skal alltid oppgis ved bestilling. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med prosjektnummer. Prosjektnummeret gir oss informasjon om hvilket prosjekt/enhet som har bestilt leveransen.

Øvrige krav til din faktura

Det en forutsetning at fakturainnhold er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Er fakturert beløp inkludert MVA, vil fakturaen returneres dersom den ikke er merket med gyldig MVA-nummer slik det er registrert i merverdiavgiftsmanntallet (ref. Enhetsregisteret Brønnøysund). Våre interne leverandørregistre blir regelmessig vasket mot Brønnøysundregistrene for å sikre at vi har korrekt informasjon når vi kontrollerer deres faktura.

Faktura i utenlandsk valuta

Hvis det er fakturert merverdiavgift krever de norske avgiftsreglene at fakturaen skal angi merverdiavgiftsbeløpet i norske kroner.

For å unngå kursdifferanser for partene må merverdiavgiftsbeløpet betales i norske kroner.

Hvis merverdiavgiftsbeløpet skal betales til annen bankkonto enn valutabeløpet må også dette kontonummeret oppgis på fakturaen.

Elektronisk faktura

Fakturaer til Skanska skal være i EHF 3.0 format i tråd med vedlagte mal.  

Skanska benytter Logiq som meldingsformidler i ELMA, har du spørsmål, kan du sende en epost til kundeservice hos Logiq.

Følgende av våre juridiske enheter er i stand til å motta elektroniske faktuaer: Se oversikt om fakturaadresser og organisasjonsnummer.

Fra fakturamottak til betaling

Skanska Norge AS med sine ca 300 000 leverandør-fakturaer pr år har en elektronisk fakturabehandlingsprosess som sikrer oss full kontroll fra fakturamottak til betaling. Våre generelle betalingsbetingelser er netto pr 45 dager etter mottatt faktura. Ved avvikende betingelse skal disse fremgå av avtale.

Fakturakontroll og godkjenning skjer i enhet/prosjekt som har bestilt vare eller tjeneste.

Denne siden ble sist oppdatert: 04.10.2023