c

Skanska Husfabrikken

Skanska Husfabrikken leverer ferdigmoduler og elementer til blant annet boliger, barnehager, skoler, fengsler, helsehus, butikker og anleggsbrakker/rigg. Vi leverer både inn i Skanska Norges prosjekter, men også til eksterne byggherrer og kunder.

Studentboliger i Longyearbyen
1 / 6 Studentboliger i Longyearbyen
Produksjon i fabrikk
2 / 6 Produksjon av boligenheter i fabrikk
Produksjon i fabrikk
3 / 6 Produksjon av brakkeenheter i fabrikk
Boliger i Longyearbyen, Svalbard for Statsbygg
4 / 6 Boliger i Longyearbyen, Svalbard - for Statsbygg
Produksjon i fabrikk
5 / 6 Produksjon i fabrikk
Edvardsløkka omsorgsboliger i Kongsberg i Kongsberg
6 / 6 Edvardsløkka omsorgsboliger i Kongsberg

Alle moduler og elementer produseres under tak i vår fabrikk. Dette sikrer en kontrollert og rask fremdrift og leveranse for våre kunder. Byggetid og byggekostnad går ned, mens produktkvaliteten går opp.

Boliger og omsorgsboliger

Vi leverer til boligprosjekter og omsorgsboliger som både totalentreprenør, som råbyggleveranse og elementleveranse

Undervisningsbygg og offentlig bygg

Vi leverer både permanente og midlertidige bygg som både element og modul i leveranser og totalentrepriser til undervisningsbygg som skoler, barnehager og fengsler

Anleggsbrakker / rigg

Vi produserer modulene i fabrikk og modulene ønskes levert med så stor ferdighetsgrad som mulig til byggeplass. Tekniske entrepriser gjøres mest mulig komplett før leveranse.

Påhengselement / klimavegg

Vi leverer påhengselementer / klimavegger til alle typer bygg med høy ferdighetsgrad basert på optimalisering i prosjektets PU-fase. Monteringsbeskrivelse følger leveranse.

Fabrikkproduksjon

Elementer og modul produseres i avtalt montasjerekkefølge med optimal ferdighetsgrad. Tekniske entrepriser med utsparringer for gjennomføringer, trekkerør og punkter for elektro gjøres mest mulig komplett før leveranse.